Het goede leven bevorderen

Nieuws | de redactie
23 november 2009 | Momenteel worden we keihard geconfronteerd met de grenzen van het materialisme. In het hoger onderwijs zouden we daarom moeten opleiden voor het goede leven, stelt Stenden-lector Gabriël Anthonio.

Moderne managers staan vooral ten dienste van GoedLeven. Goed leven richt zicht vooral op materiële zaken zoalswinst, marktaandeel en groei. De onderliggende gedachtehierachter is dat geld, materiële zaken en kunnen consumerengelukkig maakt. De afgelopen tijd worden we keihard geconfronteerdmet de grenzen van ons materialisme.

Het milieu en klimaat is grondig vernield en er woedenverschillende oorlogen over steeds schaarser wordende energie- envoedselbronnen. De recente kredietcrisis is een van de velesymptomen dat we te ver zijn doorgeschoten in ons martdenkenen onbeperkte drang naar consumeren. 

Plato stelt dat geluk vooral besloten ligt in het GoedeLeven. Het is een leven dat betekenis en zin heeft. Het GoedeLeven, gaat over waarden en deugden. Het is een leven dat vanbinnen-uit vorm wordt gegeven. Het is een zoeken naar(levens-)wijsheid en werken aan karaktervorming. Zaken alsreflectie, beschouwing, humane waarden en dienstbaarheid staanhierbij centraal. Volgens Plato is de ideale manager iemanddie zich ten dienste stelt van het Goede Leven. Deze managermaakt daadwerkelijk het verschil in het leven van mensen en desamenleving.

Managers (leiders) worden in de regel opgeleid in het Hoger enAcademisch Onderwijs. De vraag is of we onze studenten vooralwillen blijven opleiden vanuit het paradigma van kapitaal, markt enconsumeren of dat we een andere weg willen gaan verkennen. Het isnaast het opdoen van kennis en vaardigheden ook de weg vanbezinning en reflectie. Hierin komen andere, dan de huidigedominante marktgerichte competenties centraler te staan.

Vraag die ik hier aan de orde stel is de volgende: Zouden we hetHoger Onderwijs niet meer ten dienste van het Goede Leven,ten dienste van het leven dat zin en betekenis heeft?

Gabriël Anthonio is lectorLeadership en Change Management aan Stenden Hogeschool alsmedevoorzitter van Jeugdhulp Friesland.

Zie ook:
Botton, A. (2009), Alain de Botton, Van der Leeuw Lezing,2009
Anthonio, G.G. (2009), Een organisatie ten dienste van het GoedeLeven, In: Beroepstrots, red. van den Brink), pag. 268-292,Boom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK