Het verkeerde ‘bètaprobleem’

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Heeft de VS een tekort aan bètastudenten? Terwijl Obama en zijn eigen Platform Beta Techniek de aandacht voor bètastudies onder jongeren en leraren proberen te vergroten, stelt een nieuw onderzoek van Rutgers en Georgetown University dat er misschien wel teveel Amerikaanse science students zijn.

“Those who advocate increasing the supply of STEM (science,technology, engineering, mathematics) talent should cool theirardor a little bit”, zo verklaarde één van de onderzoekers, B.Lindsay Lowell, een demograaf aan Georgetown University, tegenoverScienceInsider. In het rapport Steady as SheGoes? Three Generations of Students through the Scienceand Engineering Pipeline concludeerden hij en zijncollega-onderzoekers, na het analyseren van zes longitudinalsurveys van de overheid tussen 1972 en 2005, dat het aanbod vanSTEM-studenten grotendeels gelijk is gebleven.

Het percentage scholieren dat een bètarichting volgt op highschools is iets gedaald, van 9,6% in 1972 naar 8,3% in 2000.Daartegenover staat dat het percentage studenten dat drie jaar nahet behalen van hun diploma werkt in de bètasector is gestegen van31,5% voor het cohort 1977/1980 naar 45% voor het cohort1997/2000.

Minder aanbod, meer vraag
“The way to promote US competitiveness in STEM fields is to “putmore emphasis on the demand side.” Het aanbod vormt geen probleem,zo suggereert het rapport, de vraag des te meer. Volgens Lowellslagen er jaarlijks in de VS driemaal zo veel STEM-studenten danhet aantal banen dat in deze sector beschikbaar zijn. Een grootbijkomend probleem is dat de meest talentvolle scholieren enafgestudeerden niet voor de bètawereld bewaard blijven, maar kiezenvoor een carrière in de financiële sector.

De onderzoekers menen dat de grote talenten kiezen voor debig bucks. De salarissen die zij bij financiëledienstverleners opstrijken, worden in de ‘science en technology’sector niet uitgekeerd. Het grote aanbod van studenten heeft hierde salarissen zelfs doen verlagen. ScienceInsider concludeert dat’the threat to American economic competitiveness comes not frominadequate science training in school and college but from a lackincentives that would make science and technology careersattractive’.

De papierversnipperaar lijkt Lowell de beste plek om debeleidsplannen en aanbevelingsrapporten op dit terrein te bewaren.”Boosting the STEM pipeline may end up hurting the United States inthe long-term. Cranking out even more STEM graduates does not givecorporations any incentive to boost wages for STEM jobs, whichwould be one way to retain the highest-performing students inSTEM.”

Debat over ‘claim of shortage’
De eerste reacties op het rapport zijn kritisch. Zo meentSusan Traiman van Business Roundtable dat de uitspraak over het tegrote aanbod van STEM-studenten rammelt omdat deze te algemeen is.”There may be an oversupply in the life sciences and socialsciences”, zegt zij, “but there is no question that there areshortages in engineering and the physical sciences. The findingsare not going to make us go back and re-examine everything we’vebeen been calling for.”

Michael Teitelbaum van de Sloan Foundation, de financier van hetonderzoek, is niet verrast door een dergelijke reactie. Volgens hemwordt de ‘claim of shortage’ vanuit belangenverenigingen omstrategische redenen volgehouden. ScienceInsider doet hier nog eenschepje bovenop door toe te voegen dat ‘in the past, some U.S.businesses have been accused of using the shortage argument tojustify outsourcing and hiring of foreign workers.’

Het onderzoek Steady as She Goes? Three Generations of Studentsthrough the Science and Engineering Pipeline vindt u in zijngeheel hier.

Source and thanks to ScienceInsider.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK