Ideale HU in de maak

Nieuws | de redactie
23 november 2009 | Bij de ideale hogeschool wil elke student wel studeren en elke docent of onderzoeker wel werken. Maar hoe ziet die er uit? Medezeggenschapsvereniging MUST gaat zo'n beeld schetsen: 'de ideale Hogeschool Utrecht'. En u kunt mee doen, live en via twitter, hyves en wat al niet.

Maandag 23 en dinsdag 24 november gaan studenten enmedewerkers op zoek naar zoveel mogelijk ideeënvanuit alle perspectieven van de HU. Hoe is de situatienu, waar moeten we heen, binnen welke kaders en wie moetendaarin betrokken worden? Iedereen is van hartewelkom om binnen te lopen tijdens deze zogenaamde walk-in-dagenen ideeën aan te dragen of zich te laten inspirerendoor anderen, aldus Kristian Spek van MUST. 

De walk -in beoogt betrokkenen bij elkaar te brengen omideeën te creëren en informatie te delen, zodat zij sameneen goed beeld kunnen vormen van de belangrijksteaandachtspunten voor de komende tijd. Het programmavan deze dagen bepalen de studenten en medewerkersgrotendeels zelf. MUST mikt in elk geval op dethema’s cultuur, kwaliteit, omgeving en organisatie.

Daarnaast is er een vrij thema ‘MyHU’. Hierin kaniedereen zijn eigen visie op de ideale HU weergeven. Ieder heel uur zal een student of medewerker van deHU met  specifieke werkervaring over een thema daar eenintroductie over geven. 

Wie op 23 en 24 november niet aanwezig kunnen zijn kunnen vitueleeen eigen walk-in realiseren via verschillende socialmedia. Dit kan via de ideale HU website (alleen voor HU-medewerkers enstudenten). Op Hyves, Facebook, LinkedInen Twitter zijn ook reacties te geven opde ideeën die geopperd worden. En bijdragen van devirtuele bezoekers zijn via een scherm inde HU-kantine te volgen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK