Identiteit in het christelijke basisonderwijs

Nieuws | de redactie
24 november 2009 | Stenden hogeschool installeert op 27 november a.s. Cil Wigmans en Henk Pol als lectoren voor het lectoraat Ontwikkeling Veelvormig Christelijk Basisonderwijs. Zij zullen in deze rol een bijdrage leveren aan de discussie over identiteit, normen en waarden in het christelijke basisonderwijs. Wigmans is directeur van een scholenkoepel in Alphen aan den Rijn, Pol doceert theologie aan de NHL.

De opdracht aan de lectoren is dat zij samen met de christelijkeOpleidingen tot Leraar Basisonderwijs en het werkveld methodiekenontwikkelen hoe de christelijke basisscholen hun identiteit, normenen waarden in de praktijk vorm kunnen geven.

Het lectoraat Ontwikkeling van Veelvormig ChristelijkBasisonderwijs van Stenden hogeschool startte ten tijde van deChristelijke Hogeschool Noord Nederland (CHN). Inmiddels maakt deCHN deel uit van Stenden hogeschool dat zowel christelijkeOpleidingen tot Leraar Basisonderwijs als openbare Opleidingen totLeraar Basisonderwijs aanbiedt.


Tijdens de installatie op 27 november a.s. vertellen beide lectoreneen verhaal waarmee ze een pleidooi houden voor het toepassen vande narrative approach (verhalen vertellen) als onderwijsmethodiekin het christelijke basisonderwijs.


 “Onderwerpen als identiteit, normen en waarden zijn uiterstactueel. Je hoeft de kranten er maar op open te slaan om dit tezien. Ook de taak van de scholen daarin. Wij zien een belangrijkerol hierin weggelegd voor dit lectoraat Ontwikkeling van VeelvormigChristelijk Onderwijs en hebben de ambitie dat het lectoraatnadrukkelijk een rol gaat spelen met en richting het werkveld vanhet basisonderwijs als het gaat om identiteit in het onderwijs enhoe dat te doen.”, aldus Robert Veenstra, voorzitter College vanBestuur van Stenden hogeschool.

Programma

Het programma van de installatie is als volgt:

15.00 uur: Ontvangst in de hal voor het auditorium van Stendenhogeschool Rengerslaan 8 te Leeuwarden

15.30 uur: Welkomstwoord door dhr. R. Veenstra, voorzitterCollege van Bestuur Stenden hogeschool

15.45 uur – 17.00 uur: Electorale redes door dr. C. Wigmans endrs. C. Pol onderbroken door muzikaal intermezzo

17.00 uur- 17.15 uur: Officiële installatie door dhr. K.W. vander Hoek, voice voorzitter College van Bestuur Stendenhogeschool

17.15 uur: Sluiting en borrel in de centrale hal van Stendenhogeschool


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK