Innovatie en Hugenoten

Nieuws | de redactie
19 november 2009 | Het innovatiedebat van de Kamer met premier Balkenende was dit keer geen partijtje IP-geselen. Voor het eerst sinds jaren werd meer over de inhoud van beleid gesproken. JPB heeft er duidelijk zin in, Europa of geen Europa.

Diversiteit als asset voor innovatie

Balkenende zelf zette de prioriteit voor innovatie in zijnbeleid en zijn optredens wereldwijd in het kader van het brederemaatschappelijke debat over aard en identiteit van Nederland: “Hetis juist de tolerante en open houding van Nederland geweest, die alteruggaat tot de Hugenoten, die ons zo ver heeft gebracht. Hetbenutten van die diversiteit en de vaardigheden die dit met zichmeebrengt -zoals taal en omgaan met verschillende culturen- is eenasset die ik in al mijn reizen in het buitenland nog steedsduidelijk waar kan nemen. Die houding geeft Nederlandse bedrijveniets extra’s en dat moeten we zo houden.” 

Het gaat hem om veel meer dan het subsidiebeleid van EZ of hetopereren van zijn platform, zo bleek. De Kamer zat nu ook op dezelijn. Vanuit de hele Kamer klonk de roep om duurzaamheid meer tekoppelen aan het innovatiebeleid. Her en der zelfs een pleidooivoor duurzame energie als sleutelgebied. De bewindspersonen lekenhier zeker niet afwijzend tegenover te staan. Daarbij werd een linkgelegd met vernieuwing van de industrie in deze sectoren.

Herrijzenis?

Tweede opvallend gegeven van het debat was een vanuit het CDAopgepord pleidooi voor een ‘duurzame industriepolitiek met eenlange termijn visie’. Dit deed de vraag bij de toehoorders enbetrokken organisaties meteen rijzen of het sinds jaar en dagondergeschoven kindje van het industriebeleid dan toch een nieuwleven gaat krijgen. Ook blijkt hieruit, dat het CDA de lijn vanPlasterk niet wil volgen, die innovatie vooral ziet als een productvan individuele stimulansen voor losse geleerden.

“Wel opvallend dat de VVD, naar eigen zeggen toch eenondernemerspartij, afwezig was bij dit debat,” observeerde iemanduit het bedrijfsleven tegenover ScienceGuide. “Kennelijkvinden ze de winkeltijdenwet van vitaler belang voor de toekomstvan onze economie dan de innovatiekracht van hetbedrijfsleven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK