Kenniswerkers bij Autotechniek

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Sinds 1 september heeft Autotechniek (HAN) er flink wat mankracht bij. Dankzij een speciale regeling van de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs zijn 19 kenniswerkers bij de HAN aan de slag. Hoe bevalt dat?

11 van die kenniswerkers vallen direct onder lectorVoertuigmechatronica Bram Veenhuizen. Ze wordeningezet voor onderwijsactiviteiten en bij het project Vorkheftruck metBrandstofcelaandrijving, waarvan Bram Veenhuizenverantwoordelijk is voor  projectmanagement,financieringsregelingen en samenwerking met het bedrijfsleven. Hunprojectopdracht is de realisatie van een volwaardigwegvoertuig met brandstofceltechnologie. Bram Veenhuizen licht dezeprojectuitbreiding toe: “Dit is een unieke kans voor de HAN,want we kunnen echt meters maken! De kosten voor de hardware lopennatwuurlijk wel op, maar het is echt heel positief om zoveelmanuren tot je beschiiking te hebben.”

Positieve interactie
“Voor beide partijen is het een volledig nieuwe situatieen dat is even wennen. De 11 tijdelijke HAN-medewerkers,gedetacheerd vanuit PDE Automotive, hebben eerderniet in een schoolomgeving gewerkt en moeten bijvoorbeeldwennen aan het andere tempo en aan de andere belangen. Deontwikkeling van het product is hier niet het belangrijkste, deinhoudelijke kennisoverdracht telt net zo zwaar mee. Dat brengt eenheel andere dynamiek met zich mee, waarbij het bijvoorbeeld vanbelang is veel verschillende manieren uit te proberen en kennis opte bouwen.”

Onderwijs
“De kenniswerkers zijn hier ook om hun kennis op sommigespecialistische gebieden uit te breiden. De toepassing vanbrandstofceltechnologie waar we hier aan werken wordt nu nietgebruikt. Wij hebben daar wel al veel kennis over opgedaan en gevendie dus weer door aan onze 11 keniswerkers. Die gaan dan dus evende schoolbanken weer in en ook dat is wennen.”

“Via deze regeling komt er ook nieuwe kennis binnenvanzelfsprekend, afkomstig uit de wereld van de autoproducenten.Bijvoorbeeld over andere methodieken, heelspecifieke voertuigtechnieken of veiligheid. Onze docentenleren daarvan en de kenniswerkers worden ook  wel ingezet incolleges.”

Minor Aandrijving 
Ook bij de minor Aandrijving worden de kenniswerkers ingezet. Zijblijken een goede coach voor studenten te kunnen zijn die in hetkader van deze minor praktijkopdrachten uitvoeren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK