Maxime Verhagen loopt warm, voor kennis

Nieuws | de redactie
10 november 2009 | Maxime Verhagen, de volgende 'kennispremier'? Onder de radar is hij al actief, bijvoorbeeld in regelmatig twitterdebat met jeugdige innovatoren en studentenvoorlieden. "Als NL zijn belangen in de wereld wil kunnen verdedigen moeten we investeren in kennis en innovatie," tweet hij na zijn werkbezoek aan labs in Twente.

Kritische vragen over wat hij als lid van het kabinet zelfeigenlijk presteert op dat terrein, krijgen scherpe reacties, datmoet ook wel binnen 140 leestekens: “300 miljoen naar loonkostenkenniswerkers, 180 miljoen voor detachering bij uni’s, 100 miljoendirect aan hitech topprojecten.” En  “We stimuleren in ’09 en’10 met extra 580 miljoen innovatie en kennisopbouw in NL. Nietniks in een tijd van bezuinigingen.”

Als hem dan gevraagd wordt hoe het dan zit met de dreigendebezuinigingen van -20%, is zijn antoord klip en klaar: “Bij de20-procentsoperatie praten we over alle prioriteiten, juist ook omNL door onderwijs & innovatie sterk te kunnen houden.” Daaromvalt hij een collegatwitteraar bij met een heuse ‘re-tweet’ en zet:”Eens met @lucdekrosse RT @MaximeVerhagen. Onderwijs enOndernemerschap, de motor van Nederland dus?”

Als je de minister ook in andere settings hoort, dan kun jevaststellen, dat hij juist als Buitenlandse Zaken specialist van denoodzaak van kennisinvesteringen doordrongen is geraakt. Zo zei hijin Twente onder meer dit tegen de onderzoekers waar hij langs kwam:”Een minister van Buitenlandse Zaken op werkbezoek bij Nederlandsebedrijven? Dat is niet vreemd. Ik ben een binnenlandse minister vanbuitenlandse zaken. Het is belangrijk om te weten wat er inNederland speelt.”

CvB-lid Kees van Ast legde hem daarbij hem uit wat Twente als regioin dit opzicht toe kan voegen: `Bedrijven, ook internationale, zijnecht aan het speuren naar plekken waar voor hun kansen liggen. Waarkomen ze een stap verder? Zo is Boeing ook bij ons terechtgekomen.’ Even later deed ook BP dit en het bedrijf Optisense, dathij bezocht.

Dit werkt ook over de landsgrenzen heen met projecten in Singapore.Verhagen vertelde ter plekke over zijn bezoek aan Singapore waarhij een Nederlands waterbedrijf in contact heeft kunnen brengen methet partijen daar. Dit is belangrijk in een land dat op watergebiednormaal erg gesloten is. “Als ik weet wat er speelt kunnen webedrijven met elkaar in contact laten komen. Dat is voor hetveiligstellen van de toekomst van groot belang voor Nederland.” Deminister benadrukte daarbij nogmaals het belang van investeren inkennis en innovatiekracht. “Twente is daar een goed voorbeeld van,”zo meldt UT-nieuws.

Volg hem zelf op http://twitter.com/MaximeVerhagen enScienceGuide op http://twitter.com/scienceguidenl !


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK