Meer dan 100.000 eerstejaars hbo

Nieuws | de redactie
9 november 2009 | Dit studiejaar zijn er 104.800 nieuwe studenten met een studie aan een hogeschool begonnen, in 2008-2009 waren dat er nog 98.600. De groei van het aantal nieuwe hbo-studenten ten opzichte van vorig jaar bedraagt zodoende 6.200 studenten. Het aantal hbo-studenten groeit daarmee ruim 5 keer sneller dan verwacht.

Het Ministerie van Onderwijs hield rekening met een groei van1100 nieuwe studenten. De cijfers tonen een stijging van deinstroom aan van 6,3%  ten opzichte van de instroom van hetstudiejaar 2008/2009. Dit blijkt uit de jaarlijkse instroompeilingvan de HBO-raad. deze instroompeiling is gebaseerd op een enquêteonder hogescholen waaraan 90% heeft meegedaan en geeft zodoende eengoede indicatie. De definitieve groeicijfers verschijnen uiterlijkfebruari 2010.

De forse aanwas van nieuwe studenten is voor een deel te verklarendoor een stijging van het aantal aanmeldingen van MBO-leerlingen.Dit laatste wordt ook bevestigd door een enquête onderexamenkandidaten uit het MBO.

In totaal studeren er nu ruim 400 duizend studenten aan eenhogeschool. Het is voor het eerst dat er meer dan 400 duizendstudenten aan een hogeschool studeren. Volgens de peiling stijgthet totaal aantal ingeschreven hogeschoolstudenten met 4,4%, watovereenkomt met een groei van 16.700 studenten

“Dat er nu voor het eerst 400 duizend studenten aan een hogeschoolstuderen is uiteraard goed nieuws voor de economie, want dezemensen hebben we straks hard nodig. Maar het is ook goed dat ersteeds meer jonge mensen komen uit groepen waar studeren nietvanzelfsprekend is. We zijn blij met deze ontwikkeling. Hetstelt hoge eisen aan hogescholen om deze groei te combinerenmet onze inzet om de kwaliteit van ons onderwijs teverbeteren”, aldus voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra ineen reactie op de nieuwe groeicijfers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK