Meer Nederlandse studenten naar VS

Nieuws | de redactie
17 november 2009 | Het aantal Nederlanders dat naar de VS ging voor studie of stage is in 2008-2009 met 11,3% gestegen, ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat om in totaal 1870 Nederlandse studenten en dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 4,4% studenten die naar de VS gingen.

Het aantal Nederlanders dat naar de VS ging voorstudie of stage is in 2008-2009 met 11,3% gestegen, ten opzichtevan het jaar ervoor. Het gaat om in totaal 1870 Nederlandsestudenten en dat is ruim  boven het Europese gemiddelde van4,4% studenten die naar de VS gingen. Dit blijkt uit het jaarlijkseOpen Door report van het Institute for International Education inNew York. Wereldwijd blijft de VS de meest populairestudiebestemming. Het aantal internationale studenten in 2008-2009in de VS is 671.616, dit is een toename van 7,7%.

Het merendeel van de Nederlandse studenten gaat in de undergraduatefase: 45%. Bijna een derde (30%) gaat voor een master- ofPhD-opleiding. Zo’n 20% is niet voor een diploma in de VS, maarvolgt wel een cursus of vakken aan een Amerikaanse instelling:non-degree seeking studenten.
Tot slot is 5% van de Nederlandse studenten in de VS voor eenstage.

Mogelijke verklaringen
Vanaf de aanslagen in de VS op 11 september daalde het aantalNederlandse studenten dat naar de VS ging, maar die trend lijkt metingang van dit jaar te zijn gekeerd. Mogelijke redenen zijnhiervoor het Obama effect, de toenemende aandacht voorinternationalisering op de hoger onderwijs instellingen, demeeneembaarheid van studiefinanciering en de gunstigedollarkoers.

Non-degree
De groei is met name te zien bij de groep non-degree seekingstudenten. Dit zijn voor het grootste deel uitwisselingsstudenten,deelnemers van kortlopende cursussen en studenten die een jaar ertussenuit willen. Het liberal arts onderwijs biedt de mogelijkheidveel verschillende vakken te kiezen, voor studietwijfelaars is dateen unieke mogelijkheid om de definitieve studiekeus in Nederlandnog even uit te stellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK