Merkel doet schep bovenop kennisbeleid

Nieuws | de redactie
10 november 2009 | Kanzlerin Angela Merkel heeft de 10% BBP kennis-doelstelling in 2013 aangescherpt. In een rede voor haar scherpste CDU-interne critici kwam ze met een verrassend extra.

Op de jaar vergadering van de Mittelstandsvereinigung – deMKB-vleugel van haar partij- sprak de CDU-voorzitster tot eengehoor van de meest afwijzenden in haar partij: de leden uit degroep van behoudende ondernemers en klassieke familiebedrijven.Hoewel blij met de nieuwe coalitie met de liberale FDP achten dezeMerkel nog vaak te ‘ossi’ en ‘sociaaldemocratisch’. Zij liet hunkritiek voor wat ze was en kwam met een enkele aanvallendeopmerkingen over haar beleid tot 2013.

Bijna achteloos verraste Merkel met een nieuwe berekening van dekennisuitgaven voor de komende jaren. Zij wees er op, dat sommigerekenmeesters haar 10% target legden naast de hoge kosten die deLänder nu moeten gaan dekken voor de AOW en pensioenen vanonderwijzend personeel. De vergrijzing en de aanzienlijkedemografische krimp zorgen er immers voor dat Duitsland binnenkortminder scholieren en veel meer ‘Lehrer im Ruhestand’ moetfinancieren.

Met ironische humor stelde Merkel de Länder-premiers -velen haaropponenten binnen de CDU- hierover gerust. De stapsgewijzeverhoging van de AIOW naar 67 vertraagde hun kostenoploop.Bovendien meldde zij dat zij de meeruitgaven voor deleraarpensioenen niet hoefden mee te rekenen als realisatie van hetaandeel in de 10% door hun deeelstaat.

Daar zullen zij blij mee zijn. Merkel zei de facto dus, dat zeeen rekentruc met de personele uitgaven niet zal accepteren alszogenaamde kennisimpuls. De investeringen moeten naar 10%, samenmet de Länder, maar niet door kunstmatig de uitgaven voor personeelte verhogen. Dit komt in Duitsland zwaar aan, omdat de AOW enpensioenen daar uit de lopende loonbelastingen -en dus deonderwijsbegroting- worden betaald. Een ABP en dergelijkeinstituties zijn daar nooit nationaal mogelijk geworden, iets waarmen in krimp- en vergrijzingstijd Nederland nu om benijdt.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK