Met techniek kun je zo aan de slag

Nieuws | de redactie
24 november 2009 | Er is nog steeds een groot tekort op de arbeidsmarkt aan technici, met name uit mbo en hbo. In het universitair onderwijs werpt de stimulering van bètatechniek merkbaar vruchten af: tussen 2010 en 2014 stromen 13.000 extra bètatechnici de arbeidsmarkt op.

De arbeidsmarktperspectieven voor de technici uit middelbaar enhoger beroepsonderwijs blijven voor de komende jaren gunstig. Ditblijkt uit arbeidsmarktprognoses van het Researchcentrum voorOnderwijs en Arbeidsmarkt tot 2014.

Vier van de 10 studies met de beste arbeidsmarktperspectieven tot2014 zijn technische studies: mbo procestechniek, mbo werktuigbouwen mechanische techniek, hbo laboratorium, en universitairefarmacie en medische biologie.

Succes bij bèta-groei in WO

De voorspelde tekorten voor wetenschappelijk bètatechnischopgeleiden zijn minder groot, wat een direct gevolg is van hetgevoerde beleid. In de afgelopen jaren zijn de inschrijvingen voorbètatechnische studies op de universiteiten gegroeid. Vanaf 2005zijn groeipercentages ten opzichte van 2000 van 20% of meergerealiseerd.

Dit heeft tot gevolg dat er vanaf eind 2010 tot 2014 jaarlijks 1000tot 4000 meer wetenschappelijke bètatechnici de arbeidsmarkt opzullen stromen dan nu. Deze extra instroom van 13.000bètatechnische academici is meegenomen in de prognoses van ROAtot 2014. Interessant is het effect, dat met de groei deafgestudeerden ook elders terecht gaan komen dan in deklassieke bètatechniche vakken. Ook daar kan men nu vakerbèta’s voor vinden.

Deze instroomgroei heeft zich niet in het technisch hogerberoepsonderwijs voorgedaan, terwijl daar wel een grotevervangingsvraag wordt voorzien. In het hbo is vanafdit studiejaar de instroom in de techniek met meer dan10% toegenomen, maar deze studenten komen pas na 2014 op dearbeidsmarkt. Voor hbo bètatechnici wordt daarom ondanks deeconomisch krimp nog steeds een tekort voorzien.

Bestendigen en verduurzamen

Om de gerealiseerde successen te verduurzamen moet op de kortetermijn de inspanning ten aanzien van de bètatechniek zich blijvenrichten op het hoger beroepsonderwijs en het funderend onderwijs.Inmiddels is deze weg ook ingeslagen en zal het stimuleringsbeleidzich in de periode 2011 tot 2016 richten op wetenschap en techniekin het basisonderwijs en aantrekkelijk bètaonderwijs in het vo enmbo. Het HBO-sectorplan dat kortgeleden door commissie De Boer isgepresenteerd zet daarnaast in op verhoogde instroom in hettechnisch hbo om vanaf 2014 de tekorten te kunnen wegwerken.

Voor andere sectoren als zorg en onderwijs blijven volgens het ROAstructurele tekorten bestaan, dat is al jaren bekend en is nu ookniet veranderd door de crisis. De arbeidsmarktperspectieven voorongeschoolden en economisch en administratief geschoolden is hetmeest verslechterd.

Waar tot 2008 nog van een jaarlijkse groei werd voorzien van 1,3%is dit omgeslagen in de grootste jaarlijkse krimp (-2,1%) tot 2014.Voor technische, industriële en transportberoepen wordt slechts eenhalf zo grote jaarlijkse krimp voorzien, terwijl alleen medischeberoepen nog een groei laten zien in hele procentpunten (1,9%).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK