Nieuwsbrief 11 november

Nieuws | de redactie
17 november 2009 | Ambtenaren proberen 20 commissies en commissie-Veerman 'bij te buigen', Berkeley's HO-specialist John Douglass: Californisch stelsel niet zonder meer geschikt voor export naar Nederland, Pabo's krijgen een pluim, maar zijn er nog niet.

Nieuwsbrief ScienceGuide – november 2009, nummer40

Onderwijsnieuws

 • Min-20%-commissies, Stelselcommissie-Veerman, wie doet nu waten waarom? “In Veerman zitten mensen die er verstand van hebben.Het belang van de 20 commissies moet gerelativeerd worden,” zegtmen op OCW. Daar hoopt men zelfs op “een heel diepe la in dekabinetsformatie.”
 • Ze begon haar carrière in Afrika, nu werkt Kristel Baele alsHAN CvB-lid. “Wil internationalisering slagen, dan dient hetingebed te worden in de instelling. Anders blijft het eengeïsoleerde activiteit naast, in plaats van in het hart van hethbo.”
 • Berkeley’s HO-stelsel specialist John Douglass zorgtvoor ontnuchtering in het stelseldebat, ook over California. JoRitzen schetste dit weekend in Berlijn de rol van het hogeronderwijs ‘in een wereld zondermuren.’ “Universities are a prime example: mostof them have been unable to adapt to the new globalized world andare thus insufficiently serving society in providing globalleadership.”
 • De aanpak van het bèta-tech tekort inNederland is voorbeeld voor elders in Europa. Zweedse experts komenmet analyses en zeggen: “Keep spreading the Dutch experience, likeBètamentality. Je krijgt alleen kwantiteit als je kwaliteitlevert.”
 • De Pabo-opleidingenblijken serieus te luisteren naar de maatschappelijke ongerustheidover het niveau van afgestudeerden. Kennis en inzicht verwervenstaan meer centraal, betere docenten worden aangetrokken. Maar menis er nog niet, rapporteert de NVAO.

  Onderzoeknieuws
 • Voor het eerst krijgen de lectoraten een accreditatie. Fransvan Vught zit in de commissie die het hbo-onderzoekvalideert en vertelt wat hij op zijn ronde tegenkomt. “Het zougemakkelijk zijn om het een of andere imitatie te laten zijn vanhet academische zoals dat sinds de 19e eeuwse Duitsetraditie heeft ontwikkeld.”
 • Discussieer via ScienceGuide mee metRobbert Dijkgraaf, René Smit en andere ‘vrienden van dewetenschap’. Wat moet er gebeuren om onze wetenschap te verbeteren?En hoe komt dit hoog op de politieke en maatschappelijkeagenda?
 • Lector Theo Schut wil anderskijken naar de haven van Rotterdam: “Het is meer dan alleenzeeschepen, vrachtauto’s binnenvaart en containers. Het is eenindustrieel complex uit talloze bedrijven, ook in de petrochemie ende maakindustrie.” Daarom moet zijn werk ‘in alle mogelijkecurricula’  een plek gaan krijgen.
 • De Amerikaanse rechtsgeleerde Lawrence Lessig krijgt eeneredoctoraat aan de UvA. Paul Keller van Creative Commons Nederlandis opgetogen: “Lessig is een van de meest invloedrijke geleerden ophet gebied van het informatierecht en een voorvechter vaninformationele en culturele vrijheden op het internet. Zijn werk iseen belangrijke bouwsteen voor projecten als Wikipedia en openaccess publishing.” En daarover is de discussie wel losgebarsten nade voorzet van NWO’s Jos Engelen!

  En ook

  Hoe werkt het echt in besturen? De beste deals worden nogaltijd buiten de vergadering gesloten, bij de koffieautomaat komtde begroting rond, zo blijkt uit onderzoek van INHolland-lectorRick Anderson.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK