Nieuwsbrief 19 november 2009

Nieuws | de redactie
24 november 2009 | Moet er een student in het CvB van universiteit en hogeschool? Minister Plasterk doet manmoedige pogingen dit te verdedigen. Maar hij voelt er in zijn hart niks voor, zo ontglipt hem af en toe.

Nieuwsbrief ScienceGuide – november 2009, nummer 41

Europa

 • Wie wordt het vanavond? Vaire Vike-Freiberga, al in 2008 de’droomkandidaat’ van ScienceGuide en VN alsEU-Kennispresident, tochnog?

 • Terwijl Nederlandse bedrijven bezuinigen op innovatie, is deEU-trend precies de omgekeerde: +8% elders in de EU.  

 Onderwijsnieuws

 • Moet er een student in het CvB van universiteit en hogeschool?Minister Plasterk doet manmoedige pogingen dit te verdedigen. Maarhij voelt er in zijn hart niks voor, zo ontglipt hem af en toe.

 • De Erasmus Universiteit trekt lering uit de kwestie-TariqRamadan. Ramadan zelf brengt intussen bij de VU allerlei te berdeover Nietzsche, luiheid en straffende ouders, maar nietsover de repressie van de heldhaftige bètastudent Mahmoud inIran.

 • Nu de actiebereidheid onder studenten laag is, acht Theo Bovens(OU) de tijd rijp de basisbeurs af teschaffen: de ongelijkheid van het LLL-onderwijs zou dan tot hetverleden behoren. Een manoeuvre uit de koker van de onlangsgestorven onderwijsminister Chris vanVeen!

 • Pabo-directieleden van de HAN pareren de kritiek van de KNAW ophun rekenonderwijs, maar pleiten welvoor onder meer permanente bijscholing.

Onderzoeknieuws

 • De productiviteit van lectoraten verschilt nogal. Een meereenduidige visie en leiding is nodig, zegt HR-lector AnneLoes vanStaa in gesprek metScienceGuide. “De tijd van Spielerei is voorbij.”

 • Terwijl de USA tanende is en het economisch zwaartepunt naarAzië gaat, dreigt Nederland een B-Merk te worden, stelt Rien Segers(RUG). Hoe nu verder?

 • Welke blinde vlekken hebben we ontwikkeld door het niet meerover ‘rassen’ te hebben? Amade M’charek gaat gedurfd onderzoek doen aan deUvA.

 • Stickies roken, dat moet kunnen, toch? Nou nee. Na het rokenvan cannabis gaan hersengolven bij de menschaotisch door elkaar lopen.

En ook

 • Polderen lijkt oer-Hollands, maar is Frans, zo blijkt uit eenproefschrift van Roeland Audenaerde over Louis de Bonald. Hij waarschuwderond 1800 dat revolutionaire ideeën over gelijkheid en vrijheid totoorlog en strijd zouden leiden, een gedachte die werd overgenomendoor Nederlandse politici.

 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl

 

 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK