Open access en hbo

Nieuws | de redactie
9 november 2009 | Het praktijkgericht hbo-onderzoek levert een concerete bijdrage aan beroepsontwikkeling. Om de resultaten ervan naar onderwijs, werkveld en andere onderzoekers te vertalen en zo bij te dragen aan kenniscreatie en -circulatie, is open toegang daartoe essentieel.

Op donderdagmiddag 26 november 2009 organiseert SURFfoundationsamen met hogescholen een seminar over open toegang totonderzoeksresultaten.

In een werkconferentie eind maart hebben bestuurders, lectoren enbeleidsmakers van een zestal hogescholen de issues besproken die erspelen rondom open toegang tot onderzoeksresultaten in het HBO.Hieraan wordt met dit seminar een vervolg gegeven.

Het doel van het seminar is om open toegang totonderzoeksresultaten verder op de HBO-kaart te zetten, om de eersteafspraken en resultaten te bespreken en om vervolgacties tebenoemen. (Het verslag van de werkconferentie in maart vindt u hier.)

Doelgroep
Het seminar is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers,lectoren, juristen, hoofden O&O en mediatheken van allehogescholen in Nederland.

Tijd en plaats
Het seminar vindt plaats op 26 november bij HogeschoolDomstad in Utrecht , locatie Koningsbergerstraat 9. Dit is 10minuten lopen van station Utrecht CS, zie routebeschrijving.Het seminar start om 13.00 uur en wordt rond 17 uur afgesloten meteen borrel. U bent welkom vanaf 12.30 uur.

Programma
Het programma is opgebouwd uit inleidingen en workshopsrondom een vijftal thema’s: (1) Bestuurlijke issues, (2)Auteurrechtenbeleid, (3) Kwaliteit, (4) Kenniscirculatie en (5)Infrastructuur en workflow. Daarnaast is er een formeel gedeeltewaarin Doekle Terpstra (voorzitter HBO-raad) namens de HBO-raad de”Berlin Declaration on Open Access”  ondertekent. Ook staat desamenwerking tussen de HBO-raad en de Koninklijke Bibliotheek,betreffende het duurzaam opslaan van publicaties van hogescholen,op de agenda. De KB wordt hierbij vertegenwoordigd door BasSavenije (Algemeen Directeur).

Wie doen mee?
Naast Doekle Terpstra zijn bij de voorbereidingen van hetprogamma onder andere Huib de Jong (College van Bestuur HU) enKristel Baele (College van Bestuur HAN) betrokken. De middag wordtingeleid door Jan Steyaert (Fontys, Universiteit Antwerpen) enwordt voorgezeten door Mia Duijnstee (lector HU, voorzitter Forumvoor Praktijkgericht Onderzoek). Het gehele programma vindt u hier.

Meld u hier aan

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK