Prof geen ideale baas

Nieuws | de redactie
4 november 2009 | Hoogleraar zijn wil nog niet zeggen 'leiding kunnen geven'. De universiteit van Jena komt met ontnuchterend onderzoek.

Slechts zo’n 25% van de professoren aan 96 onderzochteuniversiteiten treden op als uitstekende onderzoeksleiders. 52,4%beoordelen de medewerkers als slechte chefs. hun stijl vanleidinggeven daalt in de analyses van op zijnbest ‘middelmatig’ tot zelfs ‘miserabel’.
 
De Deutsche Universitätszeitung bericht dat nog ongeveer eenkwart van de hoogleraren het niet onaardig doet, in de ogen van hunondersteunend personeel. In de omgang met de medewerkers zijn zijwellicht niet ideaal te noemen, maar hun leidinggevendecapaciteiten zouden ze toch als ‘recht gut’ willen duiden.

Uit onderzoekvan het Rathenau Instituut blijkt dat excellente onderzoeksgroepenbeschikken over leiders die een gevarieerder academisch leiderschapbezitten dan onderzoeksleiders van overige groepen. Bovendienbesteden zij meer tijd aan onderzoeksactiviteiten. De optimalegrootte van een groep bedraagt 10 fte, kleiner dan aanvankelijkgedacht.

De onderzoekers van het Rathenau Instituutonderzochten 188 biomedische onderzoeksgroepen in Nederland,waarvan 22 volgens hen excellent presteerden. Binnen die laatstegroep is gekeken hoe deze zich van de anderen onderscheiden op hetgebied van management en organisatie.
 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK