PVV rukt onderzoek uit verband

Nieuws | de redactie
6 november 2009 | UU-onderzoeker Appy Sluijs kijkt verbluft naar de conclusies van de PVV op grond van zijn onderzoekswerk. Hij ontdekte dat er miljoenen jaren her palmen groeiden op wat wij nu de Noordpool noemen. Wie is hier nu knettergek?

Wilders c.s. zien het Utrechtse historisch klimaatonderzoek als bewijs dat het beleid van nu onzin zou zijn.”Wanneer er in het verleden subtropische en tropische bomen op deNoordpool hebben gestaan als gevolg van natuurlijke warme conditiesop de aarde, kan het menselijk handelen niet leiden totklimaatsverandering,” redeneert Kamerlid de Mos van dePVV in vragen aan hetkabinet.

Sluijs reageert: “Het feit dat de CO2-concentraties vroegerhoog waren, betekent absoluut niet dat de mensheid geen invloedheeft op wat er nu gebeurt met de atmosfeer. In sommige periodenwas er van nature veel CO2-uitstoot, maar op dit moment kun je echtalleen de mens aanwijzen als bron.”

Verkeerd noemt hij ook de aanname dat CO2 niet de oorzaakvan de opwarming van de aarde is. “Hoge concentraties CO2 in hetverleden gingen altijd gepaard met hoge wereldwijde temperaturen.Zo hoog zelfs dat er palmen op de polen stonden.”
Hoe in prehistorische tijden de weerpartonen waren,kunnen we nu niet en detail meer nagaan. Het soort wolken kan bijzo’n zeer warm klimaat van 50 miljoen jaar geleden anders geweestzijn bijvoorbeeld, meldt Sluijs. Maar dat is geen valide argumenttegen de analyse, want “ons onderzoek zegt alleen dat we nietprecies weten hoe het komt dat het zó warm was. Er zijnwaarschijnlijk factoren die in een warme wereld extra hogetemperaturen veroorzaken op de polen, bijvoorbeeld een type wolkdat nu niet meer voorkomt.” 

De Utrechtse onderzoeker is daarom ook verbolgen dat dePVV niet eerst even nagegaan had wat de achtergronden enportee van het onderzoek waren. men heeft ook geen contact met hemals onderzoeker naar dit thema opgenomen. “De vragen zijn duidelijkniet goed voorbereid. Dat is toch wel het minste dat je magverwachten van een Kamerlid?”

Appy Sluijs (1980) doet onderzoek naar de relatie tussen CO2 en hetklimaat op aarde, bij  de vakgroep Palaeo-ecologie van hetdepartement Biologie. Hij heeft ontdekt dat de grote broeikasrampdie 55 miljoen jaar geleden veel diersoorten op de zeebodemuitroeide, het gevolg was van een klimaatkettingreactie.

Met collega’s heeft hij in 2007 de Academische Jaarprijs gewonnenwaarmee een lesmethode over klimaat en klimaatverandering isontwikkeld. Hij heeft zes publicaties in Nature en Science opzijn naam staan en werd recent gekozen tot lid van De JongeAcademie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK