SF gelijk voor LLL

Nieuws | de redactie
18 november 2009 | "De tijd dat het Binnenhof vol liep met protesterende studenten of is voorbij. Zelfs gespecialiseerde websites als ScienceGuide blijven stil." Theo Bovens daagt uit tot debat over SF en LLL.

Aanstaande heroverwegingen werpen de schaduwen al vooruit.Vanuit mijn, ik geef toe, gekleurd perspectief, watopmerkingen.

Afschaffen basisbeurs

Voor de studenten van de Open Universiteit lijkt dit geenrelevant debat. De Open Universiteit valt immers niet onder de WetStudiefinanciering. Onze student, óók als hij nooit hoger onderwijsheeft gevolgd, kan geen beroep doen op studiefinanciering en moetgewoon alles zelf betalen.

En ligt zijn inkomen rond of onder bijstandsniveau, dan zijn wijwettelijk verplicht om korting (tot 80%) op de cursusprijzen tegeven. Afschaffen van de basisbeurs zou aan deze rare ongelijkheid,aan deze achterstelling van het LLL-onderwijs, een eindemaken.

Principiële gelijkstelling

Het afschaffen van de basisbeurs opent demogelijkheid om de LLL-student gelijk te behandelen met de studentdie rechtstreeks van het voortgezet onderwijs komt. Deoverheid bekostigt één bachelor en één masteropleiding, ongeacht deleeftijd of levensfase van de student. Leven lang leren wordtdaarmee waarachtig een gelijkwaardig onderdeel van ons publiekonderwijsbestel. Fantastisch! Nederland hoort er dan weerinternationaal bij.

Maar dan ook…

Wel nog even de puntjes op de i zetten. Ik ga ervan uitdat onvermogende studenten van hun universiteit of hogeschool danook 80% korting op het collegegeld gaan krijgen. Of alsalternatief: dat leven-lang-leerders onder gelijke voorwaardenonder het sociaal leenstelsel moeten kunnen vallen.

Dus een leven lang lenen voor een leven lang leren. Mijn langjarigpleidooi om de Open Universiteit ook onder de WetStudiefinanciering te laten vallen kan daarmee vantafel.

Theo Bovens, voorzitter OU

ScienceGuide
stil? Een hele pagina speciaal gewijd aan het SF-debat en -beleid sinds kort!Met de jongste EU-discussies over SF, de nieuwe schenkingsoptie diePieter Omtzigt in de wet heeft gefietst voor studerenden en hunouders, de discussies in ISO, PvdA, Duitsland en analyses van demogelijke opties voor kabinet en kamer om de SF ’te hervormen’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK