StopPlasterk.nl om tweede studie

Nieuws | de redactie
3 november 2009 | Minister Plasterk krijgt tegenwind in de coalitie. De Eerste Kamer en de CDA-jongeren houden hem onder vuur. "Juist in economisch moeilijke tijden waarin een sterke kenniseconomie onmisbaar is, zet hij een rem op doorstuderen," moppert het CDJA en start de website StopPlasterk.nl.

“Het voorstel van Plasterk kan studenten en hun ouders percollegejaar zo’n 10.000 euro meer gaan kosten”, zegtCDJA-voorzitter Jeroen van Velzen. “Juist in economisch moeilijketijden waarin de banen niet langer voor het oprapen liggen en eensterke kenniseconomie onmisbaar is, zet de minister een rem opdoorstuderen.” Het CDJA heeft daarom vooral zorgen om een gebrekaan investering in de kenniseconomie.

Het CDJA vreest dat verdiepende studierichtingen en deontwikkeling van talentvolle studenten onder druk komen te staan.Ook voor studenten met een afgeronde HBO-opleiding wordt hetfinancieel zeer onaantrekkelijk om een universitaire masterstudiete doen. “Zeker minder draagkrachtige studenten en hun ouderszullen de dupe worden van deze voorstellen. En dat dankzij een PvdAminister!” De minister van OCW is daarom kop van jut op hunsite StopPlasterk.nl, waareen webpetitie ondertekend kan worden.

Het stelt de jonge CDA’ers teleur dat dit kabinet vooral opkomtvoor de gevestigde rechten van babyboomers en de jongere generatielaat betalen voor de crisis. Jeroen van Velzen: “Maar liefsteenderde van de jongeren heeft de laatste keer CDA gestemd. Wijroepen het CDA op om te zorgen dat zij daar geen spijt vankrijgen.”

Ook coalitiepartner ChristenUnie blijkt in de Eerste Kamer nietdirect te porren voor de beperking van bekostiging voor tweede enderde studies. In overleg met het bestuur van het ISO is over dieopzet van de minister met verbazing gesproken door die fractie.

Minister Plasterk lijkt vooralsnog niet erg onder de indruk, hijzegt op Nu.nl: “Het gaat meestal maar om een master erbij, dus 1 of2 jaar extra. Je hebt dus al een hele studie afgerond, voor laagcollegegeld .Als je nou een jaar hoger collegegeld betaalt,dan kost je dat 4000 euro meer. Die kun je lenen en dan over eenperiode van 15 jaar terugbetalen. Jongens, als je zo gemotiveerdbent, waar hebben we het over?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK