UvA-HvA pabo op komst

Nieuws | de redactie
4 november 2009 | Ook de UvA durft het aan: 2010 komt er een universitaire pabo. De samenwerking met de HvA zal de structuur zijn die deze moet onderscheiden van de pabo’s van VU en UU. Men ziet wel het probleem, dat de HvA-pabo geen goede naam heeft: "Al eerder kwamen er signalen dat het niet goed gesteld is. Er zal dus keihard gewerkt moeten gaan worden."

‘Er zit eenheid in het programma, waarmee ik bedoel dat destudent niet een beetje pedagogiek doet en dan weer wat leerstofvan de Pabo krijgt toegediend. Het wordt een doorlopend programmawaarbij de student geen onderscheid ziet. Bij de VU is datbijvoorbeeld niet zo. Dan weer zitten studenten aan de Boelelaan,om de volgende dag op een van de vier Pabo’s college te gaanvolgen. Dat vind ik niet handig en wij gaan dat beter doen.’

Aldus Rob de Klerk, directeur van de Graduate School vanPedagogische Wetenschappen, in Folia. Hij belooft datstudenten die de opleiding afmaken uiteindelijk 240studiepunten halen en naast een Pabo diploma ookbachelelor Pedagogische Wetenschappen krijgen. Volgens DeKlerk is er grote behoefte aan universitair geschoold personeelbinnen de muren van de basisschool. ‘We zitten te springen ommensen die naast hun bevoegdheid ook onderzoek kunnen doen.’

Dat kan wat hem betreft gaan om N=1 studie op kinderen, maar ookonderwijskundig onderzoek. In tegenstelling tot de reguliere Paboopleiding moet men om te worden toegelaten minimaal VWOhebben. ‘En natuurlijk hopen we ook dat mannelijke studenten enmeisjes met hoofddoekjes zich inschrijven.’

De universitaire Pabo wordt een samenwerkingsverband metdie van de HvA. Verleden week werd bekend dat deze Pabovolgens de Aob zeer laag scoort . ‘Ik ken het onderzoeken de uitslag kwam niet als een verrassing; al eerder kwamen ersignalen dat het niet goed gesteld is met hun kwaliteit. Er zal duskeihard gewerkt moeten gaan worden om dit te verbeteren, maar ikheb daar alle vertrouwen in.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK