Verleden legt hypotheek op toekomst

Nieuws | de redactie
26 november 2009 | Hogescholen moeten zuinig aan doen en kijken bezorgd naar wat Plasterk van plan is. Nu rendementen dalen, moet bijvoorbeeld Windesheim snijden. De hogeschool is nog in gesprek met de VU en Flevoland over verdeling van kosten, zoals die voor de plannen in Almere. De Apeldoornse politiek vindt bovendien dat Windesheim, HAN en Saxion moeten betalen voor de mislukking van 'Kenloo'.

De eerste begroting die Albert Cornelissen alsbestuursvoorzitter van Windesheim presenteert, doet pijn. Zij isaanmerkelijk soberder dan die van de voorgaande jaren. Dehogeschool heeft jarenlang op te grote voet geleefd.Overschrijdingen werden de afgelopen jaren gecompenseerd met gelddat bedoeld was voor de bouw van de campus. Maar het eind van diereserves komen in zicht, het vet is eraf. “We zitten in zwaar weer.Elke euro telt”, aldus Cornelissen.

In hogeschoolkrant HSK worden de gevolgen op een rijtjegezet. Een daarvan is dat de solvabiliteit van de hogeschool onderde 20 procent zakt. Dit betekent dat de hogeschool voor leningeneen hoger tarief aan banken moet gaan betalen. Dat is vervelend alser weer gebouwd moet gaan worden.

De hogeschool probeert de tekorten op te vangen door het aantalfte’s met 26 te doen krimpen, ondanks een forse groei in studentenen ook de externe inhuur fors te beperken. De werkdruk wordt dushoger.

Het bestuur wil in een keer schoon schip maken. Bedragenwaarover discussie is, worden voor de zekerheid vast afgeboekt. Datgeldt onder meer voor rekeningen uit de tijd van de fusie van VU enWindesheim. Het gaat om een bedrag van meer dan een miljoen euro,waarover nooit heldere afspraken zijn gemaakt. Ook rekent dehogeschool nog op een vergoeding van 8 ton van de provincieFlevoland voor de voorbereidingen van de nieuwe hogeschool inAlmere.

Ondertussen is de politiek in Apeldoorn boos over het mislukkenvan de nieuwe hogeschool Kenloo aldaar, een samenwerkingsverbandvan Windesheim, Saxion en HAN. Slechts 15 studenten schreven zichdit jaar in, zij werden ondergebracht bij een van de 3hogescholen.

Het doel was in 2010 met minimaal 80 studenten van start tegaan. Politici in Apeldoorn willen de aanloopkosten op dehogescholen verhalen. Maar collegelid Hein Dijkstra van Windesheimvindt dat wethouder Wegman in de gemeenteraad te vroeg repte overproblemen, waardoor het een verloren zaak werd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK