5 jaar voor 2 landen

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | Een zuiverend stelsel en dat voor twee landen en HO-stelsels tegelijk. De NVAO is ook 5 jaar na haar start nog een in Europa unieke samenwerkingsvorm, die naar de toekomst wijst. Reden voor discussie daarover: hoe verder, welke koers?

Het jubileum op 1 februari gaat uit van de gedachte: ‘Kwaliteitmaak je niet alleen’ en zet personen centraal die een positievebijdrage hebben geleverd aan het kwaliteitsbewustzijn.

Vijf jaar na de ondertekening van het accreditatieverdrag doorNederland
en Vlaanderen is het duidelijk dat het stelsel zuiverend werkt,kwaliteit zichtbaar maakt en transparantie biedt. Daarnaast wordtover grenzen heen gekeken, is er ruimte voor excellentie,creativiteit en noviteit en heeft het stelsel respect voor deeigenheid en diversiteit van instellingen en opleidingen. Tot slotwordt het binationale karakter van het stelsel internationaalgewaardeerd.

Met deze resultaten en de komst van een nieuwe fase in hetaccreditatiestelsel is er reden genoeg om even stil te staan bij dekwaliteitszorg in het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs.

Programma

15.30 uur – Ontvangst

16.00 uur – Welkomstwoord en introductie 

16.05 uur – Lezing door Paul Wouters MBA
Paul Wouters is filosoof en organisatiekundige. Hijwerkt bij Berenschot als senior managing consultant en alshogeschooldocent in Utrecht. Daarnaast
is hij onder meer bestuurder van het Centrum voor deOntwikkeling van het Creatieve Denken in Antwerpen en docent aandiverse Nederlandse hogescholen. Eerder was Wouters lange tijddirecteur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Als Belgdie inmiddels 25 jaar in Nederland woont en werkt, heeft hijzich grondig verdiept in de cultuurverschillen tussen de beidelanden. Wouters schreef onder andere deboeken “België-Nederland; verschil moet er zijn” en”Denkgereedschap; een filosofische onderhouds-beurt”.

16.30 uur – Gesprek onder leiding van Lieven Verstraete(TerZake) met
de Nederlandse en Vlaamse (voormalige) ministers vanOnderwijs
Loek Hermans, Marleen Vanderpoorten, RonaldPlasterk en Pascal Smet over onder meer de keuzes vandestijds, de meerwaarde van accreditatie en kwaliteitszorg en hunvisie op de toekomst van (kwaliteitszorg binnen) het hogeronderwijs en het toekomstige accreditatiestelsel.

17.15 uur – Overhandiging rapport vijf jaar NVAO
Overhandiging magazine Q&A en openingwebcommunity Q&A
Q&A is Nederlandstalig, gratis, vrij toegankelijk,interactief en bestemd voor een ieder die betrokken isbij en meer wil weten over kwaliteit(szorg) binnen het Nederlandseen Vlaamse hoger onderwijs.

17.20 uur – Uitreiking 3000ste NVAO-besluit aan de AvansHogeschool Den Bosch voor de opleiding Elektrotechniek.Uitreiking “bewijs van verdienste”
Kwaliteit maak je niet alleen. De NVAO zet graag enkeleexcellente personen centraal die een positieve bijdrage hebbengeleverd aan het kwaliteitsbewustzijn binnen het Nederlandse enVlaamse hoger onderwijs.

17.40 uur – Academische dagsluiting

18.00 uur – Drankje en hapje

Locatie

De bijeenkomst “Vijf jaar binationale samenwerking” vindt plaatsin de Aula van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein, DenHaag

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK