Amsterdamse Veerman

Nieuws | de redactie
11 december 2009 | UvA en de HvA buigen zich over de toekomst van het hoger onderwijs, zulks als eerste aanzet naar het nieuwe instellingsplan. Differentiatie is het toverwoord van deze Amsterdamse variant van de discussies in de commissie-Veerman.

Collegevoorzitter Karel van der Toorn stelde al eens dat hij deinvoering van een Amerikaans HO-bestel wel ziet zitten, wantdaarmee kan de groeiende en diverser wordende studentenpopulatievan de UvA en de HvA meer maatwerk worden geboden.

Geesteswetenschappen-decaan José van Dijck en de bekendehistoricus James Kennedy pleitten voor een Amerikaansgetoonzet stelsel, zoals dat waarin zij beiden werdenopgeleid, zo vertelt Folia. Rechten-decaan Edgar du Perronen Willem Baumfalk, domeinvoorzitter Maatschappij & Rechtvan de HvA keken met name naar het bestaande HO-stelsel, evenalshun collega’s in de zorgsector van de beide instellingen.

De conclusies vanuit deze Amsterdamse ‘Veerman-versie’ waren devolgende:

-meer samenwerking tussen hbo en universiteit door het aanbod teverbreden met een brede bachelor voor studenten die nog niet directkunnen kiezen

-een master voor de excellente student

-betere studiebegeleiding, zodat studenten eerder de juistekeuze maken.

Er was brede overeenstemming dat er binnen het huidige model vanhoger onderwijs aanbod meer onderscheid gemaakt moet kunnen worden.Rector magnificus Dymph van den Boom benadrukt dat zulk onderscheidmet name zou kunnen spelen in de ontwikkeling van brede bachelorsen de mogelijkheden van het stapelen van onderwijs. “Niemand mag dedupe worden van keuzes die hij of zij als tiener maakte.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK