Bedrijven blijven snakken naar beta’s

Nieuws | de redactie
2 december 2009 | Het bedrijfsleven heeft ook in de toekomst veel behoefte aan beta-tech talent zoals ingenieurs. De roep om meer van hen blijft luid klinken, zeggen de mensen uit de bedrijven die Fontys adviseren over de kwaliteit en aanpak van de techniekopleidingen. Zij verwijzen daarbij naar een publicatie op ScienceGuide.

‘Dat de arbeidsmarkt overspoeld zal raken met afgestudeerden intechnische vakken, geloven wij als adviesraad van Fontys HogeschoolEngineering niet. Wij herkennen ons niet in het beeld dat dearbeidsmarkt niet zit te wachten op nog meer hoogopgeleide’techneuten’.

Wij constateren dat de ruim vijfhonderd recentelijk afgestudeerdeingenieurs van Fontys Hogescholen nagenoeg allemaal al een baanhebben en dat enkelen momenteel doorstuderen.
Dit betekent dat studenten met een technische opleiding eenbetrekking vonden ondanks de diepste recessie in tachtigjaar.

Als bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland juichen wijinitiatieven toe die de oriëntatie van scholieren op techniekversterken (zoals Jet-Net, Verbreding Techniek Basisonderwijs, hetUniversum Programma, het Ambitie programma en het SprintProgramma). Wij ondersteunen deze activiteiten daar waarmogelijk.

Het artikel ‘Kies exact: paniek om niets’ [in de GPD-kranten,red.] lijkt te suggereren dat dit allemaal voor niets is. Wijzijn het daar voor onze regio niet mee eens. Wij zijn recent – opzaterdag 14 november – met een groot aantal bedrijven op de opendag van Fontys Hogescholen in Eindhoven aanwezig geweest. Wij doendit omdat wij voor onze regio voor de komende jaren een grote vraagnaar afgestudeerde ingenieurs voorzien en om aan te geven dat wijhet uitermate belangrijk vinden dat er de komende jaren voldoendeingenieurs in deze regio blijven afstuderen.

Volgens het artikel noemt het Researchcentrum voor Onderwijs enArbeidsmarkt (ROA) de vooruitzichten voor universitairafgestudeerden in techniek matig. Dat het ROA-onderzoek ook andersgeïnterpreteerd kan worden, blijkt uit het artikel ‘Mettechniek kun je zo aan de slag’ op ScienceGuide.’

Jac Spoorenberg, voorzitter van de Raad van Advies FontysHogeschool Engineering.

Zijn collegaleden van de Raad van Advies zijn: Frank van denBogaart (manager research TNO Defence, Security and Safety), GerryKnubben (chief engineer vehicle development DAF Trucks NV), MaartenBuijs (vice-president FEI Company), Henny van Doorne (directeurCCM), Pim Grol (commercieel directeur Fourtress), Jos Gunsing(group- leader technology development NTS Mechatronics), GijsHeerkens (manager electronics & informatics OcéTechnologies BV), Toon Hermans (directeur TMC Mechanical), HansKetelaars (managing director Neways Technologies), John van der Pas(hrm VDL-groep), Robert Pijnenburg (groupleader electronicdevelopment ASML Netherlands BV), Henk Tappel (directeur FrenckenGroup BV), Dirk-Jan Verheijden (manager r&d supportVanderlande Industries Nederland BV), Carlo van de Weijer (managingdirector Tom Tom Eindhoven).

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK