Belarus blijft studenten vervolgen

Nieuws | de redactie
16 december 2009 | Als een student uit Wit-Rusland meedenkt over de civil society loopt die gerede kans van de Staatsuniversiteit gegooid te worden. "De dictatuur begint daar idiote vormen aan te nemen", aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Deze studente heeft nota bene meegedaan aan een dialoog bij de EU."

De Kamerleden Haverkamp en Omtzigt willen vanminister Verhagen daarom actie na het wegsturen door hetregime in Minsk van Tatsjana Sjapoetska vanwege deelname aanhet Civil Society Forum in Brussel. Hun vragen leest u hier:

1.
Heeft u kennis genomen van het bericht van een grootaantal Wit-Russiche non-gouvernementele organisaties dat op 3december jl. een Wit-Russische student is weggestuurd van deStaatsuniversiteit in Wit Rusland? (http://democraticbelarus.eu/

2.      Bent u ook vanmening dat er mogelijk een relatie ligt tussen het wegsturen en dedeelname van deze student aan het Oostelijke Partnerschap CivilSociety Forum in Brussel onlangs? Zo ja, vindt u ook dat hetbezoeken en deelnemen aan het forum, met als doel het faciliterenvan dialoog en coöperatie tussen maatschappelijke organisaties enoverheden van het partnerschap, geen reden mag zijn voor het vanschool sturen van een studente?

3.      Ziet u in dezeWit-Russische handelswijze bevestigd dat de autoriteiten nog niettoe zijn aan een constructieve deelname aan het OostelijkePartnerschap Programma, waarin het maatschappelijk middenveld eenbelangrijke rol dient te krijgen?

4.      Op welke wijze zult uin contact treden met de Wit-Russische autoriteiten, eventueel inEU en Raad van Europa verband, om deze zaak voor te leggen, en deNederlandse verontrusting uit te spreken over de manier waaropburgers worden behandeld wanneer zij deelnemen aan hetmaatschappelijk middenveld enerzijds en anderzijds op te roepen toteen constructieve opstelling in het kader van het OostelijkePartnerschap Programma met ruimte voor maatschappelijkeorganisaties?

Op ScienceGuide schreef prof. van Kalmthout (UvT) recentnog een essay over de nieuwste publicatie ten aanzien van de tomelozeonderdrukking in Belarus. “Zelfs het recht op afscheid enbegrafenis wordt de nabestaanden onthouden. De omschrijving van deexecutie luidt: uw echtgenoot, broer of zoon ‘has left theprison’.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK