Beloning voor excellent internationaliseren

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | De NVAO wil een certificaat invoeren waarmee opleidingen kunnen aantonen dat ze uitnemend internationaliseren. Een pilot moet begin 2010 plaatsvinden. Europese partners willen mee doen.

Op dit moment kunnen instellingen bij de NVAO vrijwillig hetkenmerk ‘internationalisering’ mee laten beoordelen tijdens eenaccreditatie. Maar dat is nog niet genoeg, vindt Karl Dittrich,voorzitter van de NVAO.

Er is meer nodig om het niveau van internationalisering omhoogte brengen, en om meer erkenning te geven aan opleidingen die daargoed mee bezig zijn. Hij wil bovendien dat niet instellingen, maaropleidingen beoordeeld worden op internationalisering.

Dittrich zette uiteen dat de accreditatie voor het certificaatgelijktijdig met een gewone accreditatie moet plaatsvinden, opvrijwillige basis. Een aparte commissie zou een opleiding op zespunten moeten beoordelen. Zo zou worden bekeken of een opleidinghaar eigen doelstellingen op het gebied van internationaliseringhaalt, of studenten de leeruitkomsten behalen, en of faciliteitenzoals informatievoorziening over een buitenlandverblijf voldoen.Een certificaat wordt uitgereikt als de opleiding als ‘goed’ of’excellent’ wordt beoordeeld.

De plannen van de NVAO riepen tijdens het seminar rond dit themaveel vragen op. Veldexperts vroegen zichaf of niet eerst een basisniveau internationaliseringmoet zijn vastgesteld voordat er ‘goede’ of ‘excellente’ stempelsworden uitgedeeld. Ander punt van kritiek was datinternationalisering voor komt in veel verschillende vormen en dathet daarom moeilijk te meten en te vergelijken is.

De voorzitter van het Europese Consortium voor Accreditatie,Rolf Heusser, sprak zijn steun uit voor het certificaat en wil erook in andere landen mee experimenteren. De NVAO is daaromnu op zoek naar Nederlandse en Belgische instellingen dievolgend jaar aan de pilot willen deelnemen om hetaccreditatie-instrument te testen.

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen inTransfer, eenmagazine van de Nuffic.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK