CDA vraagt naar beta-impact

Nieuws | de redactie
1 december 2009 | Het CDA daagt Plasterk uit de impact van investeringen in de promotie van Bèta Techniek studies te onderbouwen. Naar aanleiding van onderzoek van het ROA bij de Universiteit Maastricht wil men weten wat het effect is geweest van de subsidies “om techniek aantrekkelijker te maken”.

Zijn onderwijs en loopbanen in bètatech inderdaadaantrekkelijker geworden of niet, wil het CDA weten. Het onderzoekvan het ROA is overigens in vele media verkeerd begrepen, wellichteen signaal van de laaggecijferdheid, waar ook de attractievan betatech-opleidingen weleens onder te leiden heeft.

Zo blijken vanaf eind 2010 tot 2014 jaarlijks 1000 tot 4000 meerwetenschappelijke bètatechnici de arbeidsmarkt op te zullen stromendan nu. Interessant is het effect dat met de groei deafgestudeerden ook elders terecht gaan komen dan in deklassieke bètatechnische vakken.

Ook voor zulke niet-klassieke sectoren kan men nu vakerbèta’s vinden, een effect dat als zeer wenselijk werdbeschouwd in de periode dat een groot tekort aan zulke mensenaan de orde was. In mbo- en hbo-sectoren is dat tekort overigensnog steeds aanzienlijk.

De cijfers en analyse van het ROA-rapport leest u hier.

De vragen van de CDA-Kamerleden Van Dijk en Biskopluiden als volgt:

1 Kent u de artikelen “Banenkans voor bèta niet groot” en “‘Kiesexact’ blijkt niet alles”? 1)

2 In hoeverre heeft u zicht op de banenkans van hoog- enlaagopgeleide bèta’s?

3 Kunt u aan de Kamer uitleggen hoe het kan dat met name bèta’suit het wetenschappelijk onderwijs hierdoor getroffen worden?

4 Wat is uw mening over de opinie dat de vele geïnvesteerdemiljoenen van de overheid in het onderwijs en werk om techniekaantrekkelijker te maken niet hebben geholpen?

5 Bent u van plan uw beleid te wijzigen nu uit onderzoek van hetResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is gebleken dat dezeinvesteringen beter gebruikt kunnen worden om het werken inonderwijs of zorg aantrekkelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

6 Deelt u de mening van het Platform Bètatechniek dat technicimakkelijker psycholoog kunnen worden dan andersom? Zo nee, deelt ude mening dat dit een verkeerde [sic] uitgangspunt isvan een door de overheid gesubsidieerde organisatie?

1) BN/De Stem, 24 november 2009: “Banenkans voor bèta nietgroot” en “Kies exact’ blijkt niet alles”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK