Diensten innoveren door kennis

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | Het ontbreekt in Nederland nog aan een breed gedragen overtuiging dat we moeten investeren in diensteninnovatie. In onze omvangrijke dienstensector staat innovatie nog onvoldoende op de agenda, aldus prof. Bart Nieuwenhuis van Exser. Hij schetst samen met een aantal Nederlandse bedrijven het raamwerk voor een Nederlandse inhaalslag voor diensteninnovatie.

Exser bundelt een groeiende groep bedrijven, waaronder PhilipsDesign, Rabobank, Océ, Agis, DHV en Hay Group, die samenwerkenom hun individuele ontwikkeling op het gebied van diensteninnovatiete versnellen. Deze ondernemingen zijn ervan overtuigd dat ze iederin hun eigen markt nieuwe waarde kunnen creëren door structureelmeer aandacht te geven aan de ontwikkeling van diensten en dat zedaarbij kunnen leren van elkaar.

Finland

Nederland moet snel een beleidsvisie ontwikkelen op innovatievan diensten. In vergelijking met omringende landen als Finland,Duitsland en het Verenigd Koninkrijk lopen wij een ronde achter.Met het SERVE-programma besteedt een land als Finland meer dan 10%van het totale onderzoeksbudget aan dienstenvernieuwing. OokDuitsland gaat van start met een programma voordiensteninnovatie.

De Nederlandse dienstensector is van groot belang voor onzeinternationale concurrentiepositie. Op dit moment echter zijn demeeste innovatieprogramma’s vooral technologie en industriegedreven. “Nodig zijn programma’s waarin diensteninnovatie centraalstaat en – net als in Finland – de specifieke aspecten vandiensteninnovatie zijn geïntegreerd in industriële entechnologische programma’s”, aldus Prof. Nieuwenhuis. Hij juicht debelangstelling van de Minister voor het onderwerp diensteninnovatietoe.

Diensteninnovatieprogramma

Exser is het nationaal innovatiecentrum dat het belang vandiensteninnovatie vertaalt naar concrete samenwerking tussenondernemingen, universiteiten en de overheid. Exser heeft inmiddelseen raamwerk voor een publiek-privaat diensteninnovatieprogrammaontworpen. Volgens dat programma zou diensteninnovatie zich langsonder meer de volgende lijnen moeten voltrekken:
 
· Customer experience: het verdiepen van onze kennis over deunieke klantbeleving. Zoals Miele via uitgekiende en toegewijdeservice zorg draagt voor het ‘er is geen betere’-gevoel.
 
· Innovatiemanagement voor dienstverleners: optimaleorganisatie van de innovatie bij dienstverleners, simpel gezegd hetoverbrengen van de R&D-traditie op dienstverlening. Voordergelijk ‘georganiseerd’ vernieuwen van diensten werd Randstadonlangs beloond met de Diensten Innovatie Award.
 
· Diensteninnovatie voor de maakindustrie: dit is de slag vanproduct naar dienst, wat met een vreemd woord wel ‘servitization’wordt genoemd. Mooie voorbeelden zijn Philips en Océ die zichzelftransformeren van fabrikanten van technologische producten naaraanbieders van diensten waarin hun producten gebruiktworden.  
 
· Ontwikkeling van ‘waardenetwerken’: diensteninnovatie vindtsteeds vaker plaats in een netwerk van organisaties en bedrijven.Denk aan iTunes van Apple of Nokia’s Comes With Music. Maar hoevindt de ontwikkeling en besturing van dergelijke netwerken plaats?En welke bedrijven kunnen we voor dat doelsamenbrengen? 
 
Per programmalijn zoeken bedrijven samenwerking met relevantekennisinstellingen en onderzoeksinstituten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK