EVC moet beter

Nieuws | de redactie
18 december 2009 | De helft van de ervaringscertificaten voor HO-deelname voldoet aan minder dan de helft van de vastgelegde eisen. Examencommissies blijken niet altijd even goed geïnformeerd, zegt de onderwijsinspectie.

Het ‘erkennen van verworven competenties’ (evc) in het hogeronderwijs kan en moet beter. Alleen dan kunnen examencommissies opverantwoorde wijze beslissingen nemen over vrijstellingen voorkandidaten die zich melden met een ervaringscertificaat.

Dit stelt de Inspectie van het Onderwijs in het vandaag verschenenrapport ‘Competent erkend? Over het erkennen van verworvencompetenties in het hoger onderwijs’. De inspectie onderzocht in2009 de kwaliteit van evc in het hoger onderwijs. Doel van evc iserkennen welke kennis en vaardigheden mensen anders dan via formelescholing hebben verworven. 

De inspectie vindt dat evc-aanbieders hun procedures beter dienenuit te werken. Ervaringscertificaten moeten zelfstandig leesbaredocumenten worden. De inspectie roept de externe beoordelaars enexamencommissies op kritischer te zijn.

Een derde van de ervaringscertificaten werd door of namens deexamencommissie ondertekend. Dit is in strijd met het uitgangspuntdat evc geen onderwijsactiviteit is. Wel zijn examencommissiesbeducht voor onterechte vrijstellingen en zeker voor directediplomering op basis van evc. De waarde van het getuigschrift isdus niet in het geding.

In het hbo bestaat een ruim aanbod aan voorzieningen: dertigaanbieders bieden voor 500 opleidingen evc aan. Goedeevc-procedures zijn belangrijk voor evc-kandidaten,examencommissies, werkgevers en vormen een stimulans voor inzet tenbehoeve van de kenniseconomie door te investerenin de loopbaan en een leven lang leren.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK