Grote belangstelling voor academische Pabo

Nieuws | de redactie
2 december 2009 | Gelijk al in het eerste jaar heeft de academische Pabo in Nijmegen 65 studenten, zo bleek tijdens een werkbezoek van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Bezorgde vragen over komende bezuinigingen in het onderwijs wimpelde ze af door te verwijzen naar de motie van PvdA-fractievoorzitter Hamer, die stelt dat Nederland in de top-5 van de kennisnaties moet komen.

Twee routes

De academische Pabo in Nijmegen is een samenwerkingsverband vande HAN en de Radboud Universiteit. Studenten kunnen zelf kiezen ofze beginnen aan hogeschool of universiteit. Begin je met de Pabo,dan doe je daarna een master of education aan de universiteit.Stroom je in vanuit een educatieve minor op de universiteit, daneindigt je studie in de praktijkomgeving van het klaslokaal.

Een van de doelen van de samenwerking tussen HAN en Pabo is ommeer academici voor de klas te krijgen. Op dit moment kiest slechts2% van de universitair afgestudeerden voor een baan in hetonderwijs, tegenover 25% in het HBO. Maar voor professionaliseringvan het basisonderwijs is het evengoed van belang dat meer(aanstaande) basisschooldocenten een master of education doen.

 

Enthousiasme

Het werkbezoek aan Nijmegen legde Marja van Bijsterveldt af methet enthousiasme dat zo kenmerkend is voor de CDA-bewindspersoon.Ook spoorde ze de aanwezige studenten aan om na hun bachelor tochvooral door te studeren voor een master. De HAN biedt sinds korteen educatieve minor aan om bachelorstudenten te interesseren voorhet leraarsvak en voor de master of education. “Het enthousiasmevan deze minorstudenten is groot; dat werkt erg aanstekelijk”,alduseen docent van de HAN.

Enkele docenten uitten hun bezorgdheid over de mogelijkeaanstaande bezuinigingen in het onderwijs. Van Bijsterveldtantwoordde dat de bewindspersonen van OCW dankbaar gebruik zullenmaken van de motie-Hamer in de aanstaandebezuinigingsdiscussies.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK