HO impuls voor welvaart

Nieuws | de redactie
16 december 2009 | Hoger onderwijs wordt steeds meer erkend als ‘exportproduct’ van allure. Nieuwe cijfers uit Canada en de USA tonen dit aan. HO levert Canada al meer op dan grote delfstoffenexport als kolen. In ons land is de kennissector bijna dubbel zo groot als de belangrijkste industrie.

‘Significant boost’ 

Het  Department of Foreign Affairs and InternationalTrade in Ottawa meldt dat studenten van buiten Canada “generated83,000 jobs, $291m in government revenue and contributed $6.5bn tothe Canadian economy. The last figure is higher than Canada’searnings for coniferous lumber ($5bn) and coal ($6bn).”

Minister Day voor internationale handel wil an ook met krachtdoorgaan met het aantrekken van buitenlands ralent naar deuniversiteiten en hogescholen: “International students provide asignificant boost to Canada’s economy. Their presence helps createthousands of jobs and generates billions in revenue. Our governmentwill continue its efforts to promote Canada as the destination ofchoice for international students by enhancing outreach efforts atour missions around the world.”

Het Canadese rapport dat de impact van hoger onderwijs alsexportproduct nader analyseert leest u hier.

USA: impact per staat en kiesdistrict

Ook in de USA kijkt men meer dan ooit naar hoger onderwijs alswaardeschepper voor de economie en naar de impact daarvan op deontwikkeling als kennisnatie. De NAFSA, de Association ofInternational Educators, steltvast dat “international students and their dependantscontributed approximately $17.6bn to the US economy in the 2008-09academic year.” Daarbij wordt gezegd, dat dit een behoudendeberekening is, die bewust geen rekening houdt met aanzienlijkemultiplier-effecten, omdat de omvang en intensiteit daarvanenigszins ter discussie staan.

California, New York en Texas kennen de meeste internationalestudenten en in die staten is de bijdrage uit hun bestedingen eenbelangrijke asset voor de economie geworden. NAFSA heeft eenrapport gemaakt waarin die impact van internationale studenten perstaat en zelfs per kiesdistrict is uitgewerkt.

Ook worden cijfers per belangrijke HO-instelling gepresenteerdbinnen die districten. Zo is congres-district 7 van Massachusettser een om te bekijken. Daar zijn MIT, Boston University, Harvard enNortheastern University gevestigd en is er dan ook sprake van veleduizenden internationale studenten in dit  kiesdistrict. Deeconomische impact is dan ook navenant. Hier vindt u dezerapportage van economicimpact gegevens per staat, district en HO-instellingendaarbinnen. 

Ook Nederland ziet nu HO-impact

In eigen land is ook recent de impact van HO en R&D op de economie nader berekend, waarbijeen specificatie van de internationale bijdrage via ‘kennisexport’aan buitenlandse studenten en onderzoekers nog niet is gemaakt. Bijelkaar vertegenwoordigen de werkenden in Nederlandse kennissectoreen economische omvang van 14,5 miljard euro (2005). Daarvan komt10,9 miljard in de dertien steden terecht. Dat is gemiddeld(afgerond) 25 duizend euro per student.

Afgezet tegen de stedelijke economie is dat 37,5% van de economievan Wageningen, 18,5% van de economie van Leiden en 6-6,5% van deeconomie van Amsterdam en Rotterdam.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK