HO-toestroom blijft fors, ondanks vergrijzing

Nieuws | de redactie
7 december 2009 | De universiteiten en hogescholen in Nederland gaan de komende decennia nog fors uitbreiden. Tot 40% meer HO-deelname verwacht prof. Dirk van Damme, de chef van de OECD-denktank CERI. Ook de aanstaande vergrijzing zal daar weinig aan veranderen, omdat bevolkingsgroei, participatietrends en welvaartseffecten het HO erg aantrekkelijk blijven maken. Bovendien loopt Nederland hier nog steeds achter. “U heeft dus zelfs nog wat in te halen.”

Van Damme hield de keynote rede bij het jubileum van de OpenUniversiteit in Brussel en schetste daar de grote lijnen van detoekomstige ontwikkelingen van het hoger onderwijs. De nieuwstescenario’s en inzichten uit de OECD en haar lidstaten waren daarinverwerkt.

Expansie is geen toeval

In zijn rede en het nadere gesprek met ScienceGuidebenadrukt de CERI-directeur , dat de demografische ’top’ van demogelijke instroom nog niet bereikt is. Absoluut niet en relatiefniet. Deelname aan HO-opleidingen gaat bovendien onverminderd snelomhoog. “De langdurige werkloosheid en de impact van de huidigecrisis vormen daarbij een extra impuls. De toestroom naaruniversiteit en hogeschool in de actuele studiejaren laat datduidelijk zien.”

Dat jongeren deze keuze maken, vindt Van Damme allerminstmerkwaardig, eerder getuigt dit van verstandige berekening. “Demassaliteit van het hoger onderwijs van de voorbije jaren en dieverdere expansie zijn geen toeval. Het is een trend die economischdoordacht is en jonge mensen veel sociale mobiliteit biedt in deglobale kenniseconomie. De return on investment vanHO-deelname is en blijft fors, zeker in een crisisperiode.”

Voor België had Van Damme opmerkelijke,nieuwe cijfers op dit terrein uit Education at aGlance en deze zijn voor ons land zelfs nog ietsgunstiger, zo meldde hij: ‘The private net value over lifetime(with a 5% per year discount for interest) is then estimated to be$63.410 for a man and $60.792 for a woman. And the publicnet value is estimated at $96.186 for a man and$81.858 for a woman. These are impressive figures and they areeven higher in countries with a more flexible labour market.’

Uitval is economisch een ramp

Ook tegen deze achtergrond gispt Van Damme – de oud chef ducabinet van Vlaams minister Frank Vandenbroucke – het gebrek aandaadwerkelijke inzet van instellingen en beleidsmakers om de uitvaluit het HO met kracht te bestrijden, vooral de hardnekkige uitval van studenten uit lager opgeleide en allochtone milieu’s,

“Die uitval is geen onvermijdelijkheid. Fatalisme is hiervolstrekt onterecht en leidt tot grote kosten in sociaal eneconomisch opzicht voor een kenniseconomie. Je kunt je dit helemaalniet veroorloven! Het lijdzaam achterwege laten van het aanborenvan talentenreservoirs, ook in het kader van Levenlangleren, is eeneconomische ramp.”

In de special ’10 dingen voor 2010′ van ScienceGuideleest u binnenkort een uitvoerig vraaggesprek met Dirk van Dammeover de toekomst, kansen en noodzaak tot ingrijpende transformatiesvan het HO-stelsel. Mooi op tijd dus nog voor deCommissie-Veerman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK