Impact van prof. Fijnaut onderscheiden

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | De Universiteit Gent geeft een eredoctoraat aan de Nederlandse criminoloog prof. Cyrille Fijnaut, als waardering voor de maatschappelijke impact van zijn werk. Zo was hij expert en adviseur voor de commissie die de zaak-Dutroux onderzocht en geldt als inspirator van veel politiemensen bij de doordenking van hun werk.

De Universiteit Gent geeft een eredoctoraat aande Nederlandse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut. Heteredoctoraat is een waardering voor de maatschappelijke impact vanhet werk van prof. Fijnaut en de geregelde en intensesamenwerkingsverbanden met de UGent, in het bijzonder in devakgebieden criminologie en strafrecht en in het domein van degeschiedenis van het recht.

Prof. Fijnaut heeft de afgelopen twintig jaar een bijzonder groteimpact gehad op de ontwikkeling van het strafrechtelijk beleid, vande aanpak van de georganiseerde misdaad, van de aanpak van degrootstedelijke veiligheidsproblematiek en van het politiewezen, endit zowel in België als in Nederland.

Zijn onderzoek beslaat dan ook een brede waaier aan domeinen,gaande van de organisatie en werking van politiestelsels over deevolutie van de criminologie tot de ontwikkeling van de politiëleen justitiële samenwerking in het kader van de Europese Unie.

Onder meer in zijn hoedanigheid van expert heeft professor Fijnautin tal van parlementaire onderzoekscommissies (Mensenhandel,Bendecommissie II, Dutroux, in België, Commissie Van Traa) zowel deorganisatie als de methoden van aanpak van de georganiseerdecriminaliteit in België en Nederland op spoor gezet.

Er is de afgelopen twintig jaar geen uitgesprokenveiligheidsprobleem of ingrijpende hervorming bij politie enjustitie geweest – zowel in België als in Nederland – waarvoorfederale of nationale overheden niet het advies van prof. Fijnauthebben ingewonnen en/of zich niet laten leiden hebben door zijnaanbevelingen. De afgelopen jaren speelt prof. Fijnaut eenbeslissende rol in het veiligheidsbeleid van grote Nederlandsesteden zoals Amsterdam (het Emergo-project tot sanering van debinnenstad), Eindhoven, Tilburg en Maastricht.

Professor Fijnaut heeft een enorme impact op politiemensen, watvoor een wetenschapper zeer uitzonderlijk is. Dit heeft alles vandoen met zijn verleden als politieofficier in Tilburg. Als geenander wetenschapper kent hij de politiepraktijk, wat hem bijpolitieambtenaren een zeer grote geloofwaardigheid oplevert. Zijnwetenschappelijk werk laat zich samenvatten als het permanentsamenbrengen en aftoetsen van de theorie aan de praktijk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK