In het buitenland draag ik altijd oranje

Nieuws | de redactie
2 december 2009 | Wat vinden studenten nu echt van het hoger onderwijs? Het VSNU-café van 10 december belooft een verhit debat. Want naast hardnekkige en luidruchtige klagers zijn er ook studenten die vinden dat Nederlandse studenten best wat eigen verantwoordelijkheid mogen nemen. En de Duitse Thomas Ziehmer noemt het Nederlandse hoger onderwijs zelfs ‘super’.

PISA-student in Twente

Thomas noemt zichzelf een PISA en Bolognastudent. Hijstudeerde eerst aan de lerarenopleiding in Saarbrücken, maar deuniversiteit van Saarland bleek een ambitieuze student als Ziehmerweinig te bieden te hebben. Tot op de dag van vandaag is hij blijmet zijn overstap naar de Universiteit Twente.

Mede dankzij het onderzoeksinstituut Cheps komt hij daar volledigtot zijn recht. “Ik kan hier nu al tijdens mijn studie in eenvisitatiepanel zitten. En dat is precies wat ik ook na mijn studiewil gaan doen.” Hij is dan ook “heel erg tevreden”  over hetNederlandse hoger onderwijs. “In het buitenland draag ik altijdoranje”, zo voegt hij eraan toe vanaf een congres vooronderwijsbeleidsmakers in Porto.

Dat er dingen in het hoger onderwijs veranderen, vindt hij helemaalniet erg. “De mogelijkheid om je naast de studie te ontwikkelen,was er altijd al. Wat ik goed vindt, is dat in Nederland ookkritisch wordt gekeken naar de vraag hoe je je tijdens de studiekunt ontwikkelen. Dat het University College Utrecht bijvoorbeeldonderzoek in de bachelor doet, vind ik echt heel goed. Dat is ietswaar je wat mee opschiet.”

Verbazend

UU-student Merlin Majoor vindt dat studenten niet alleen moetenklagen, maar ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen: “We willenallemaal uitdagend onderwijs, maar dit is niet uitsluitend deverantwoordelijkheid van universiteit of docent. Sterker nog:zonder de ambitieuze student is dat niet eens mogelijk! Onderwijskan pas uitdagen wanneer we in staat zijn om onze docenten uit tedagen. Dit gebeurt wanneer we ons voorbereiden en actiefinzetten.”

“Verbazend vind ik het dan ook dat we het onszelf nog toestaanaanwezig te zijn in college, half dronken van de nacht daarvoor, ofzonder de studiestof zelfs maar te hebben aangeraakt. Onderwijs ishet samenspel tussen student en docent, uitdagen en uitgedaagdworden.”

Stapelaar en buitenlander in debat

Donderdag 10 december 2009 staat tijdens het VSNU-café de studentcentraal. Aan tafel zitten onder meer een ‘uitvaller’, een’stapelaar’, een ‘excellente student’, een student van eenUniversity College en buitenlandse student. Zij praten met elkaarover onderwerpen als toenemende studentenaantallen, vollecollegezalen, de vrijblijvende studiecultuur van studenten en derol van docenten.

Ook de uiteenlopende prestaties van jongens en meisjes komen aanbod, net als de verschillen tussen studeren in Nederland en in eenvan onze omringende landen. Daarnaast mengen de voorzittersvan het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de LandelijkeStudenten Vakbond (LSVb), respectievelijk Henno van Horssen enGerard Oosterwijk, zich vanuit hun perspectief in hetgesprek. 

Het VSNU-café wordt 10 december 2009 in Café Brasserie Dudok,Hofweg 1a, Den Haag. De discussie vindt plaats tussen 17.30 en18.30 uur, met na afloop de roemruchte borrel.

U kunt zich hier aanmelden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK