Inspectie vergelijkt universiteit en hogeschool

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | Annette Roeters, Inspecteur-generaal van het Onderwijs, wil de kwaliteit en profilering van universiteiten en hogescholen zichtbaarder maken. Op dit moment bereidt de inspectie een sectoranalyse voor psychologie voor.

Die is deels gebaseerd op visitatierapporten van onderwijs enonderzoek, internationale benchmarks en ook gegevens overstudentenoordelen. Roeters: “We willen een aantal geïntegreerdekwaliteitsbeelden op tafel leggen en de profilering van opleidingenzichtbaar maken.”

Deze wil de inspectie ook voor studenten transparant maken. “Hetwordt op die manier ook mogelijk voor instellingen en hunmaatschappelijke partners om op het functioneren van een sector tereflecteren, zoals vroeger wel gebeurde in het algemene deel van devisitatierapporten.

Daarmee bieden we tevens een bijdrage aan de discussie overclassificatie na ‘Leuven’. Dit type analyses en inzicht in deprofilering van instellingen en sectoren is ook zinvol voor deontwikkeling die van Vught in gang zet met U Map. Zijn artikel geeft daarover weer stof totnadenken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK