Kopenhagen Express

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | Dr. Pita Verweij, lid van de Nederlandse delegatie in Kopenhagen, is aangekomen in de Deense hoofdstad. Op ScienceGuide doet zij verslag van de Klimaattop. Deel 1: de Kopenhagen Express met minister Cramer, Boris en de Millennium Meiden in zuurstokpakjes.

Zaterdag 12 december vond het grootse nationale klimaatevenementin de Jaarbeurs plaats, Beat the Heat Now. Een dynamisch kleurrijkgeheel met veel muziek, talkshows, en informatiestands van NGO’smaar ook van collega wetenschappers. Het publiek, en vooral ook hetjonge publiek, werd uitgenodigd om actief tal van ludieke dingen tedoen. De Nederlandse Vrouwen Raad was present met een wel heelkleurrijke en professionele stand. De Millennium Meiden, gekleed instewardessenpakjes in diverse zuurstokkleuren, voerden een act opom aandacht te vragen voor de Millennium Development Goals. Iedervan hen had een eigen kleur en een eigen doelstelling.

De Vrouw & Klimaatpetitie werd vervolgens overhandigd aanmevrouw Carla Moonen, raadsadviseur Duurzaamheid bij het kabinetvan de Minister-President. Uit haar positieve reaktie bleekduidelijk dat ze sympathiek staat tegenover de punten die in depetitie aan de orde worden gesteld en dat ze zich daar sterk voorwil maken. Dat komt goed uit, want ze vertelde dat ze de komendeweek ook zal deelnemen aan de onderhandelingen in Kopenhagen, alslid van de delegatie.

Perron 9

Beat the Heat Now culmineerde in een happening op perron 9 vanhet Centraal Station, waar de Kopenhagen Express zou vertrekken.Over de groene loper kwam de ene na de andere VIP van duurzaamNederland aangelopen, om plaats te nemen in de trein. Journalisten,cameraploegen en activisten met ludieke acties verdrongen zich opdatzelfde perron.

Samen met Dieny en Jolein werd ik uitgezwaaid door een heelcomité vrouwen van de NVR. Ook manlief Taib, mijn kinderen Norine(11) en Younes (5) die inmiddels schattige ijsberenmutsen haddengekregen, mijn ouders, en oud-studente Carina waren er.Hartverwarmend, en ik voelde me natuurlijk ook een beetje VIP.

Maar het echte idool was en is natuurlijk minister Cramer. Hetwas iedereen te doen om het moment dat zij aan boord van de treinzou stappen, te zien aan de gonzende zwerm pers en het geflits vantalloze camera’s, alles om die ene voetstap vast te leggen, het waswerkelijk spectaculair.

Idols

En de trein die we niet mochten missen, begon te rijden om 21uur! Binnen werd er volop genetwerkt in drie sfeervollerestauratiewagons. Ook gaven onderzoekers van de UniversiteitUtrecht presentaties over eigen onderzoek, met interessanteverhalen over ontbossing in de Amazone bijvoorbeeld, en het smeltenvan gletsjers in het Himalayagebied. Over idolen gesproken, wehadden er nog één aan boord van de trein, en wel zanger Boris,bekend van het programma Idols. Ik had net mijn tanden gepoetst ommijn slaapplaats in de couchette in te gaan nemen, toen hijpasseerde met zijn band. En hij gaf vervolgens spontaan een concertweg in een restauratiewagon vanachter de bar.

De muziek leek het ritme van de trein te volgen, met eenreggae-achtig ritme, niet verstoord door het overmatig schuddenover de rails. De drummer tikte met zijn stokken op de bar en eenleeg bierblikje, Boris zong gevoelige teksten, en als je datallemaal onverwachts meemaakt op een afstand van 2 meter, schuddenden wel, is dat toch wel apart. Vanuit de couchette kreeg de heleNVR afvaardiging ’s nachts overigens nog een toegift te horen, wantBoris en zijn groep bleken in de coupé naast ons te zitten.

Cramer en Koenders

Op zondagochtend 13 december kwam de trein aan in Kopenhagen. Detrein was expres wat vertraagd zodat we bij daglicht aan zoudenkomen en ook het mediagenieke moment van het uitstappen vastgelegdkon worden. ’s Avonds ontvingen de Nederlandse ambassadeur en zijnvrouw de delegatie ter residentie, voor een buffet-diner. Ookminister Koenders was intussen gearriveerd. Ik heb vrij lang metminister Cramer van gedachten kunnen wisselen, onder andere overhet onderwerp vrouwenparticipatie. Met haar en verschillendeambtelijke onderhandelaren hebben we ook over opties gesproken omdit onderwerp in te brengen in de onderhandelingen. Een nuttigbestede avond dus, en dat in een informele, gezellige sfeer.

Tot slot nog een aankondiging: het televisieprogramma ExpeditieKopenhagen van Llink en de VPRO besteedt vanaf nu een week langelke avond aandacht aan de klimaatonderhandelingen. In de eersteuitzending van 22.45 tot 23.00 uur, op Nederland 2, zal ik eenbijdrage leveren in de vorm van een interview over het thema’bossen’.  Misschien een leuke gelegenheid om tereageren?

Met hartelijke groet,
Pita Verweij

Pita Verweij

Met dank aan de NVR.Lees hier hetinterview van ScienceGuide met Pita Verweij.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK