Leraarschap en cultuurgebonden normen

Nieuws | de redactie
9 december 2009 | José Beijer van de HU doet verkennend onderzoek naar taalbeheersing van allochtone studenten en docenten. Culturele vooronderstellingen die aan het leraarschap ten grondslag liggen, inclusief de rolopvatting van de docent, spelen duidelijk een rol.

Het begrip taalvaardigheid is daarin onderzocht in relatie tot’talige’ aspecten van het leraarsberoep. Taal voor studie en beroepblijkt een onderbelicht aspect in lerarenopleidingen.Daarnaast is er slechts marginale aandacht voor desociaal-culturele context waarin leraren werken, terwijl daarwel een bron van problemen kan liggen.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij culturele vooronderstellingendie aan het leraarschap ten grondslag liggen, inclusief derolopvatting van de docent en werkwijzen zoals zelfstandig werkenen groepswerk. Ook de actoren in de omgeving van allochtonedocenten spelen een rol door hun attitude ten aanzien van taligevariatie. Veel allochtone docenten blijken er last van te hebbendat er speciaal bij hen extra scherp op fouten wordt gelet en datvooruitgang niet wordt opgemerkt.

Het onderzoeksverslag van José Beijer verschijnt begin 2010 bijhet SBO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK