Nederlandse primeur in Kopenhagen

Nieuws | de redactie
8 december 2009 | Op de Klimaattop in Kopenhagen zal een Nederlandse uitvinding gepresenteerd worden die het mogelijk maakt om wereldwijd ontbossing te monitoren. Deze ‘ontbossingradar’ is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf SarVision samen met de Wageningen Universiteit. “Nu is het aan de deelnemende landen om deze technologie ook echt in te zetten.”

Het behoud van bossen speelt een belangrijke rol in deklimaatsvraagstukken die in Kopenhagen worden besproken. Bomenhouden immers koolstof vast die anders in de atmosfeer terecht zoukomen – één van de belangrijkste oorzaken voor de opwarming van deaarde. Waar en of er ontbossing plaatsvindt, is vanaf de aardemoeilijk te zien.

Volgens Ruud Grim van Netherlands Space Office (NSO), dat detechnologieontwikkeling coördineerde, is dit met gebruik vansatellieten nu wel mogelijk: “De technologie maakt het mogelijk omconsistent en wereldwijd een betrouwbare kaart bij te houden vanbeboste gebieden en de veranderingen die daarin optreden.”

‘Soort buienradar’

Niels Wielaard, projectmanager bij SarVision, meent dat detechnologie wel iets weg heeft van de buienradar, maar dan omontbossing te volgen. Het begint met satellieten die hetlandoppervlak met vaste regelmaat zeer gedetailleerd in kaartbrengen. Heel belangrijk zijn hierbij de radarinstrumenten, zoalsASAR aan boord van de Europese aardobservatiesatelliet Envisat.Radar kan, anders dan optische meetinstrumenten, door de wolkenheen kijken naar het aardoppervlak. Zo maakt ASAR elke 35 dagen eencompleet beeld van de mondiale landmassa.

“Met de ruwe satellietgegevens kun je nog niet zoveel’, zegtWielaard. ‘Daarom heeft SarVision samen met de WageningenUniversiteit een dienst ontwikkeld die gegevens van verschillendesatellieten bijna automatisch verenigt en vervolgens interpreteert.Samen met informatie van lokale experts en grondgegevens,bijvoorbeeld over het landgebruik in een regio, wordt het op dezemanier mogelijk om ontbossing in kaart te brengen.”

Geen excuses meer

Tijdens vorige klimaattoppen grepen landen nog wel eens naar hetexcuus dat het moeilijk is om te controleren of landen zich aan deafspraken betreffende ontbossing zouden houden. De techniek om ditte controleren was daar toen nog niet klaar voor . Daarop vroeg hetinternationale samenwerkingsverband GEO (Group on EarthObservations) aan SarVision om de techniek voor het monitoren vanontbossing verder te vervolmaken in het kader van het Forest CarbonTracking Project.

Wielaert: “Wij zijn zover. In Kopenhagen zal GEO aan alle landenaantonen dat de techniek er is. Nu is het aan de deelnemende landenom die techniek ook in te zetten.”

Nederland loopt voor

Ruud Grim is ervan overtuigd dat de Nederlandse bijdrage inKopenhagen hoge ogen zal gooien, maar dat de weg naardaadwerkelijke implementatie van de ontbossingradar nog erg langzal zijn. Grim: “Nederland heeft deze techniek ontwikkeld. Daarmeelopen we absoluut voor op de rest van de wereld. Maar geen enkelland kan alleen de mondiale ontbossing monitoren. Er moet een groteinternationale organisatie opstaan die dit op zich neemt. Dat kanbijvoorbeeld de UNFCCC van de Verenigde Naties zijn, of de WereldVoedsel Organisatie. Hopelijk wordt in Kopenhagen de eerste aanzetgegeven.”

Meer over Kopenhagen? Zie hier devoorbeschouwing van ScienceGuide met Pita Verweij, Nederlandsedelegatielid bij de Klimaattop.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK