Nieuw aardgasgeld voor kennis

Nieuws | de redactie
24 december 2009 | Het kabinet investeert €350 mln uit het FES aan zes projecten in de sectoren levensmiddelen, chemie, gezondheid, energie en nanotechnologie. De projecten moeten de economie structureel versterken. Met Vversterk à €35 mln wordt de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie worden versterkt.

Het kabinet geeft 350 miljoen euro uit het FES aan zes projectenin de sectoren levensmiddelen, chemie, gezondheid, energie ennanotechnologie. De projecten moeten de economie structureelversterken.

De volgende projecten krijgen geld uit het Fonds EconomischeStructuurversterking (FES):

 • ‘Towards a sustainable open innovation ecosystem’(125 miljoen euro)
  Met dit project worden nieuwe toepassingen voor nanotechnologie enmicrotechnologie onderzocht en ontwikkeld tot producten voor hetbedrijfsleven;

 • Life Sciences & Health (81 miljoen euro)
  Het geld gaat onder meer naar geneesmiddelenonderzoek bij viraleinfectieziekten en genetische hersenziekten. 

 • Innovatieprogramma Food & Nutrition (40miljoen euro)
  De bijdrage is bestemd voor onderzoek om levensmiddelen teontwikkelen die hart- en vaatziekten kunnen voorkomen, obesitasterugdringen en de weerstand verbeteren. 

 • Vversterk (35 miljoen euro)
  Hierdoor kan de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatieworden versterkt. 

 • BE-Basic (60 miljoen euro)
  Het geld is bedoeld voor experimenten met de duurzame industriëleproductie van chemicaliën, materialen, brandstof en energie uitplantenresten. 

 • Energieproject Cato-2 (10 miljoen euro)
  Dit project draagt bij aan verdere ontwikkeling en toepassing vankennis om CO2-afvang en -opslag in Nederland op grote schaal tekunnen demonstreren en na 2020 commercieel toe tepassen. 

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK