Nieuwsbrief 10 december

Nieuws | de redactie
15 december 2009 | Inspecteur-generaal van het Onderwijs, Annette Roeters, selecteerde als gasthoofdredacteur van deze nieuwsbrief de onderwerpen en voorzag ze van commentaar. "Leraren mogen best bewuster worden van hun vak en directies moeten beter op zulke docenten inspelen", aldus Roeters.

Nieuwsbrief ScienceGuide – december 2009, nummer44

Gasthoofdredacteur AnnetteRoeters

Onderwijsnieuws

  • “Tijd is niet schaars, aandacht wel.” AnnetteRoeters, Inspecteur-generaal van het Onderwijs,kijkt naar kwaliteit en professie. “Leraren mogen best bewusterworden van hun vak. En directies moeten op zulke docenten kunneninspelen.”

  • Mariëtte Hamer gaf tijdens ‘MariëtteMarkeert‘ haar visie op de betekenis van haar’Nederland naar de Top 5 – motie’. Tevens ontvouwde ze driehoofdopdrachten voor het onderwijs in een opinieartikelop ScienceGuide.

  • Kennis maakt welvarend. Uit fascinerendTNO-onderzoek blijkt dat iedere student zijn Alma Mater stad perjaar zo’n €25.000 oplevert, dat er circa 288.700 mensen werkzaamzijn in ons ‘kenniscomplex’ en dat hun toegevoegde waarde €8,8miljard is.

  • Danser/acteur/tv-jurylid Jan Kooiman en trombonist Jörgen vanRijen behoren tot de beste jonge talentenin hun vak. Beide doceren tevens aan Codarts. Een dubbelgesprekover kwaliteit, ambities en het waarmaken daarvan. “Fantastischemensen en rolmodellen”, aldus Annette Roeters.

  • De EU-innovatieagenda zou niet ‘Veerman’, maar ookHO-instellingen richting moeten geven. Frans vanVught acht het dan ook verstandig hierstrategisch op in te spelen. Maar hoe? Ook Roeters gaat hierstevig op in.

Onderzoeknieuws

  • Succesvol onderzoek vraagt om stevige keuzes van hogescholen,zegt Henk Pijlman(Hanzehogeschool en bestuurslid HBO-raad). “Niet alleen deindividuele hogescholen zijn aan zet, maar het collectief vanhogescholen en hun stakeholders evenzeer.”

  • FOM en Twente komen met een nieuw soort lichtbron,met golven zó klein zijn dat ze in een computerchip passen.

  • President Obama, dievandaag de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, heeft zijn eigenPlatform Bèta-Techniek gelanceerd, het programma ‘Educate toInnovate’. Zijn Science-advisor John Holdren licht het toe.

  • Gaast, de grutto die dit voorjaar in Friesland eensatellietzender kreeg, is gesneuveld in Mali.Blijft het feit dat Friese grutto’s ongekende afstanden kunnenvliegen in zeer korte tijd.

En ook
Maagdenhuis bezet

  • Annette Roeters stuurt de lezers van ScienceGuide 40jaar terug: naar het Maagdenhuis en de AktieTomaat. Ze genoot van de fototentoonstelling in het AmsterdamsHistorisch Museum.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK