Nieuwsbrief 3 december

Nieuws | de redactie
7 december 2009 | Jan Peter Balkenende spreekt met ScienceGuide. En met Fluffy. “De demografische ontwikkeling gaat enorme veranderingen meebrengen. De vergrijzing is daar maar één van! De transfer van kennis en nieuwe technologie zal hier heel belangrijk bij worden.”

Nieuwsbrief ScienceGuide – december 2009, nummer43

Onderwijsnieuws

  • Jan Peter Balkenende spreekt met ScienceGuide. En met Fluffy.”De demografische ontwikkeling gaat enorme veranderingenmeebrengen. De vergrijzing is daar maar één van! De transfer vankennis en nieuwe technologie zal hier heel belangrijk bijworden.”

  • Fontys in zwaar weer. Staan zelfs de investeringen in kennisvernieuwing door delectoraten op de helling?

  • De 3TU wil de leiding nemen in het het wetenschaps-en technologiebestel. De hbo-techniekopleidingen zouden daar ook inpassen, naar Wagenings model. Maar wat wil OCW?

  • Zonder de student met elan geen goed HO. Het VSNU-café pakt zedaarom bij hun lurven. UU-student Merlin Majoor en Duitsestudent Thomas Zimmer warmen de bijeenkomst vast op.

Onderzoeknieuws

  • Pita Verweij (UU) gaat als enige wetenschapster meenaar Kopenhagen. Lees haar vooruitblik en blog opScienceGuide. “In Afrika zijn de vrouwen agents ofchange.”

  • Twilight, New Moon? Welnee, vampiersstralen nog veel dieper uit het heelal. Fascinerendeastronomie!

  • Prof. Anton van Kalmthout (UvT) analyseert op grond van eigenonderzoek, en ervaringen met Minsk en haar gevangenissen, detragedie Belarus: “Zelfs het recht op afscheid enbegrafenis wordt de nabestaanden onthouden. De omschrijving van deexecutie luidt: uw echtgenoot, broer of zoon ‘has left theprison’.”

  • Huiswerk voor Neelie, president Van Rompuy en Barroso: Europainvesteert elk jaar €10.000 te weinig per student om mee te kunnenmet de VS. Ondertussen presenteert Ann Mettler(Lisbon Council) een complete kennis- en innovatieagenda voor denieuwe EU.

En ook
De oorlog

  • HU-lector en tv-aartsvader Ad van Liempt vertelt over zijnunieke tv-serie ‘DeOorlog‘, vol originele documenten en beelden. Dekroon op zijn rijke oeuvre, waar hij een belangrijke onderscheidingvoor ontving.

Gasthoofdredacteur

  • Volgende week is Annette Roeters, Inspecteur Generaal van hetOnderwijs, gasthoofdredacteur bij ScienceGuide. Zij zalsamen met de redactie de komende nieuwsbrief samenstellen. Metstukken over kwaliteit, nieuwe talenten en de uitstraling van hetleraarschap.

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK