Plasterk helpt 2e studies toch

Nieuws | de redactie
10 december 2009 | Minister Plasterk komt de studenten tegemoet en gaat de instellingen aanspreken op hun gedrag rond tweede studies. En hij belooft geld.

Plasterk heeft in de Studentenkamer beloofd dat hij geld zaluittrekken voor in elk geval de komende drie jaar ter ondersteuningvan dubbeltalenten. De studenten die twee masters naast elkaarwillen en kunnen doen, kunnen daarmee subsidie krijgen als deinstelling zich niet houdt aan het convenant met OCW. Die studentenzouden dan een verhoogd collegegeld betalen en de minister en destudentenbonden willen hen daar in elk geval op aanspreken.

Uit vrees dat dit niet genoeg overtuigingskracht zou hebben,heeft de minister tevens geld beloofd om benadeelde masterstudentenenigszins tegemoet te kunnen komen. Voor ‘dubbele bachelors’ is erzulk geld niet. Maar ook daar wil Plasterk met LSVb en ISO deinstellingen waar nodig aanspreken op hun convenant. “Wel jammerdat wij met de minister hen moeten aanspreken en dat je houden aanhet convenant hierover niet vanzelfsprekend is,” zuchtISO-voorzitter Henno van Horssen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK