Samen in zee in onderzoek

Nieuws | de redactie
3 december 2009 | De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. KNAW en NWO volgen daarmee het advies van Douwe Breimer, oud-rector en collegevoorzitter van Leiden.

Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) inYerseke, een van de drie onderdelen van het Nederlands Instituutvoor Ecologie (NIOO-KNAW), gaat onder koepelorganisatie NWO samenmet het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek(NIOZ-NWO) op Texel. Met deze krachtenbundeling bouwen deinstellingen voort op de al langer bestaande intensievesamenwerking.

Met de overgang van het CEME van het NIOO naar het NIOZ ontstaateen instituut dat alle aspecten van het zeeonderzoek bestrijkt.Hiermee wordt bovendien de nationale kennisinfrastructuurversterkt, onder meer door een efficiëntere benutting van dezeeonderzoeksfaciliteiten.

Het nieuwe onderzoeksinstituut krijgt daarmee een sterkere positievoor het doen van internationaal hoogwaardig fundamenteel kust- enzeeonderzoek. Het NIOO zet als KNAW-instituut haar internationaalgeoriënteerde ecologische onderzoek op het gebied van zoetwater enland voort.

Met hun besluit nemen KNAW en NWO het advies van de AdviescommissieHerschikking CEME integraal over. De commissie bestond uit DouweBreimer (oud Rector Magnificus van de Universiteit Leiden), StephMenken (hoogleraar Evolutiebiologie aan de Universiteit vanAmsterdam) en Sjoerd Wendelaar Bonga (emeritus hoogleraarDierfysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK