Universiteit moet uitdagend profileren

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | “Ik ben een vluchteling naar Nederland.” Een Duitse student zei in het VSNU-café dat hij hier kansen krijgt die thuis ondenkbaar zijn. LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk pleit voor “meer Bildung, minder universitaire diplomafabriek en minder mensen naar de universiteit. Maak het van dag 1 wetenschappelijk, zodat de freewheelers en de ongeïnteresseerden niet mee kunnen en vanzelf af vallen.”

De Commissie-Veerman had veel inspiratie op kunnen doen in hetVSNU-café debat over de rol van actieve studenten. Zo noemde ThomasZiehmer (UTwente) de krach van het HO, dat het niet was zoals thuisin Duitsland: hiërarchisch denkend, versnipperd door de federalestructuren, niet open van geest. “Eindelijk een klein land waar jedingen kunt doen,” was zijn gevoel bij ons bestel. Het feit dat hijals student bij clubs als Cheps, de ESU, en in de U-raad actief konzijn was voor hem het bewijs, dat studenten echt als partnersgezien konden worden.

Profilering moet

De deelnemers aan de discussie onderstreepten wel, dat deinstellingen en hun opleidingen zich veel nadrukkelijker moetonderscheiden en hun profileringen moeten expliciteren. Alleen danheeft een student ook echt iets te kiezen. De opzet met bredebachelors kan daarbij helpen, evenals een veel duidelijkerpresentatie van wat er voor minoren bij de majors mogelijk zijn.”Niet alleen marketingverhalen, maar ook de profilering viabijvoorbeeld de onderwijsaanpak en de keuzes van minoren moet jestudenten bij hun keuze voor een opleiding laten weten.”

LSVb-voorzitter Oosterwijk had als principieel uitgangspunt:’Keuze is altijd goed,’ De grotere ruimte voor verschillendetalenten in Lawcolleges, University Colleges en Honours klassenjuicht hij dan ook toe. Maar het zou nog mooier zijn: “als ook deandere 90% van de studenten uitgedaagd worden. Het is nodig dat jemeer verwachtingen van hen uitspreekt, dat leidt tot minderpassiviteit. Dat lukt alleen als de onderwijsprofessionals binnende universiteit dat ook zelf uitdragen.”

Meer Bildung

Voor hem betekent dit enerzijds ‘geen multiple choice toetsen na10 weken modules, geen massale hoorcolleges’ en anderzijds ‘hetweghalen van de vrijblijvendheid die daar in zit.’ VolgensOosterwijk moet de universiteit ‘meer Bildung’ uitstralen, dan ishet helder dat ‘iedereen wel moet’. Hij meende zelfs dat demasteropleiding in dit opzicht pas begonnen zou moeten worden naenige maatschappelijke ervaring in het vakgebied van destudent.

“De universiteit moet minder diplomafabriek willen zijn, ermoeten dan maar minder mensen naar toe, maar wel vanaf dag 1 echtwetenschappelijk onderwijs.” Op deze manier zou de academischevorming de volle ruimte krijgen en zou dit de ‘freewheelers’ en deongeschikten en ongeïnteresseerden snel doen afvallen. De kritiekdat dit een uitermate scherpe versie van het BSA in zou houden,wees hij van de hand. Het zou juist geen BSA zijn, maar een maximumaan uitdaging die mogelijk wordt bij zeer goede begeleiding enintensief onderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK