Verantwoord ondernemen wordt kleurrijk en praktisch

Nieuws | de redactie
11 december 2009 | Niet alleen de constructen van 'verantwoord ondernemen' zijn zeer divers, ook het palet maatstaven, richtlijnen en organisaties voor het meten van duurzaamheidprestaties is kleurrijk. Aldus Egbert Dommerholt (Windesheim) in zijn proefschrift.

Aan de hand van bestaande literatuur over maatschappelijkverantwoord ondernemen (MVO), ziet Dommerholt een kleurrijkeschakering aan constructen van maatschappelijk verantwoordondernemen. In zijn dissertatie beschrijft hij twaalf vandergelijke constructen.

Twee ratingbureaus

Niet alleen de constructen zelf zijn kleurrijk en divers,zo stelt hij. Het palet aan maatstaven van maatschappelijkverantwoord ondernemen, duurzaamheidrichtlijnen en organisaties diezich bezighouden met het meten van duurzaamheidprestaties, is datook.

Dommerholt illustreert deze kleurrijke schakering aan de hand vanhet
zogenoemde Corporate Sustainability Analysis Framework (CSAF). HetCSAF wordt gebruikt om de screeninginstrumenten van tweeduurzaamheidsresearch en -ratingbureaus te evalueren, te weten deSustainable Asset Management Group (SAM) uit Zwitserland en hetAmerikaanse KLD Research & Analytics (KLD).

Bonte verzameling

Het CSAF is, aldus Dommerholt, gebaseerd op de notie dat bedrijvenbijdragen aan een duurzame(re) samenleving, omdat stakeholders datvan hun verwachten. Achter het CSAF gaat een bonte verzameling aanduurzaamheids(rapportage)richtlijnen schuil, waaruit meer dantweehonderd zogenoemde Sustainability Items zijn afgeleid.

Deze verwoorden de verantwoordelijkheden van bedrijven tenaanzien van duurzame ontwikkeling. Dit model biedt tal vanpraktische mogelijkheden, zoals het evalueren van MVO-prestatiesvan bedrijven, ontwikkelen van MVO-beleid, identificeren vanduurzaamheidkansen en -risico’s, etc.

Reactie beleggers

Dommerholt concludeert dat beleggers de inhoud van descreeninginstrumenten en de scoringsprocedures van de beideresearch- en ratingbureaus onvoldoende kunnen begrijpen enwaarderen. Toch reageren ze op aankondigingen dat bedrijven in deDow Jones Sustainability World Index en de Domini Social 400 Indexworden opgenomen of daaruit worden verwijderd, die zijn gebaseerdop de ratingprocedures van respectievelijk SAM en KLD.

Dr. Egbert Dommerholt promoveerde onlangs aan de VUop Corporate Sustainability Performance: Constructs,Measures and Investors’ Responses. Hij is voorzitter van dekenniskring van het lectoraat Duurzaam Ondernemen en docent aan deSchool of Business and Economics van Windesheim.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK