Vrouwelijke economische onderzoekers promoveren in tempo

Nieuws | de redactie
8 december 2009 | Karen Maas is als eerste economisch onderzoekster uit het het Mature Talent project van de EUR gepromoveerd. En wordt meteen universitair docent.

Zij verdedigde met goed resultaat haar proefschrift’Maatschappelijke prestaties van organisaties: van outputmeting naar impact meting‘. Het Mature Talent project van deErasmus School of Economics richt zich op de ontwikkeling vanvrouwelijk talent met ervaring in de economische wetenschap.Vrouwen kunnen in twee jaar een belangrijk onderzoeksthemauitwerken in een proefschrift. Maas gaat nu als universitair docentaan de slag.

Bij de promotie van dr. Karen Maas sprak rector magnificus HenkSchmidt zich lovend uit over het Mature Talent project. HenkSchmidt was verheugd te constateren dat het Mature Talent Projecthaar vruchten afwerpt en een positieve bijdrage levert aan hetdiversiteitbeleid.

Het project werd drie jaar geleden door de decaan prof.dr. PhilipHans Franses gelanceerd met als doel de samenstelling van hetpersoneelsbestand in evenwicht te brengen. Inmiddels biedt MatureTalent een tiental vrouwen de mogelijkheid om in korte tijd tepromoveren. Het is de verwachting dat in navolging van dr. KarenMaas, de Mature Talents Margaretha Buurman en Mirjam van Ginkel in2010 zullen promoveren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK