Vuur

Nieuws | de redactie
7 december 2009 | In de oertijd leerden mensen vuur te gebruiken. Als bron van licht, bescherming en innovatie. Bijvoorbeeld om kou te bestrijden, voedsel te bereiden, werktuigen te maken en als wapen. De KNAW houdt op vrijdag 18 december het symposium 'Mensen en vuur', met de meest vooraanstaande vuuronderzoekers uit archeologie, sociologie, antropologie, biologie en geschiedenis.

 

De ochtend is gewijd aan de vraag wanneer mensen vuur hebbenleren beheersen. Tot dusver gold dat de oudste bewezen aanwijzingenhiervoor dateren van tussen de 250.000 en 800.000 jaargeleden.

De primatoloog Richard Wrangham, een van de sprekers, stelt echterdat onze voorouders al 1,8 miljoen jaar geleden voedsel op vuurkookten, en de antropologe Frances Burton meent dat de omgang metvuur nog veel verder teruggaat.

Volgens beide onderzoekers is het vuurgebruik van invloed isgeweest op de fysieke evolutie van de mens. De Leidse archeoloogWil Roebroeks plaatst kritische kanttekeningen bij dezehypotheses.

In de middag bespreken historici en sociologen de betekenisvan vuur en vuurbeheersing in de latere geschiedenis van demensheid. Vanaf de industrialisering is verbranding van fossielebrandstoffen de belangrijkste bron van energie geworden, met talvan gewenste en ongewenste gevolgen: toenemende welvaart, maar ookluchtvervuiling, brandgevaar en geopolitieke spanningen.

Ook in de toekomst zullen vuren op aarde blijven branden; maar watkunnen we verwachten van het vuurgebruik door mensen? Organisatorvan de dag is de socioloog Joop Goudsblom, auteur van Vuur enbeschaving, waarvan dit najaar een nieuwe herdruk isverschenen.

Meer info en aanmelding op  http://www.knaw.nl/fire.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK