Amsterdam als succesproject

Nieuws | de redactie
8 januari 2010 | Kan Amsterdam nou niks, als het om grote projecten gaat? Dat idee leeft elders in Nederland nog wel eens, na de NZ-lijn, Rijks en Stedelijk, en zo meer. Jaap Evert Abrahamse onderzocht hoe de stad in de gloriejaren slaagde een 500% stadsvergroting in stedenbouwkundig, infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in banen te leiden. Het kan dus wel.

Explosive groei

De transformatie die Amsterdam tegenwoordig ondergaat is bescheidenvergeleken met die in de Gouden Eeuw. Tussen 1585 en 1685 groeideAmsterdam uit van regionale havenstad tot centrum van dewereldhandel en de derde stad van Europa. De snel stijgende vraagnaar ruimte voor havens en industrie ging gepaard met eenexplosieve bevolkingsgroei.

Dit leidde tot een uitzonderlijke stedenbouwkundige opgave,culminerend in twee op elkaar aansluitende vergrotingen van 1613 envan 1663 waarmee de stad vijfmaal zo groot werd. Rondom de oudestad ontstond de grachtengordel als exclusief woongebied, omringddoor de Jordaan en andere gemengde woon- en werkwijken, met aan dewaterkant een reeks eilanden voor handel en scheepsbouw.

Icoon en planmatige metropool

Het resultaat was een voor die tijd hypermoderne stad naar dedrievoudige eis van nut, schoonheid en profijt. De stad bezet doorzijn grootte, ligging en ontwerp een unieke plaats in degeschiedenis van de stedenbouw, enerzijds als icoon van hethandelskapitalisme en anderzijds als meest planmatige Europesemetropool.

Jaap Evert Abrahamse onderzocht hoe het stadsbestuur erin slaagdedeze immense tweeledige vergroting in stedenbouwkundig,infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in banen teleiden. Dankzij een analyse van de bestuurlijke archieven komt hijtot een complete reconstructie van de besluitvorming over omvang,ontwerp en aanleg van de stadsuitbreidingen.

Hij promoveert aan -uiteraard- de UvA op zijn dissertatie ‘De groteuitleg van Amsterdam: stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw’ op20 januari a.s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK