Chipkaart zeephelling en drijfzand

Nieuws | de redactie
22 januari 2010 | Niet eind 2006, niet 1 januari, niet 1 februari 2010, maar onbepaalde tijd. De invoering van de OV-chipkaart voor studenten lijkt meer en meer op een zeephelling voor OCW en V&W. Is dat nieuws? Nee, het stond al in het inwerkdossier voor de minister in begin 2007.

ScienceGuide publiceerde op 26 februari 2007 aleen artikel over het ‘drijfzand’ dat de invoering van dezekaart bleek te zijn. Zo “was de planning dat de eerstestudenten eind november/begin december 2006 de StudentenOV-chipkaart thuis zouden ontvangen”. Maar inmiddels zou per 2009feitelijke invoering aan de orde zijn, schreven de bezorgde maardaardoor blijkbaar ook wat opgeluchte OCW-ambtenaren hun nieuweminister Ronald Plasterk bij zijn aantreden.

Men kwam toen zelfs met de lumineuze gedachte de studenten eenperiode van 2 jaar 2 kaarten tegelijk te laten hanteren. Dat enmeer leest u in het artikel van toen hierna, uiteraard ‘met dekennis van nu’!

‘Een groot operationeel probleem bedreigt OCW bij hetstudiefinancieringsbeleid. De voorziene invoering van eenOV-chipkaart als vervanging van de Studentenweek- en weekendkaartschuift steeds verder op. In het inwerkdossier voor de nieuwebewindslieden klinken omineuze geluiden over de praktischehaalbaarheid van een chipkaart voor de 600.000 deelnemers in BVE enHO.

Zo “was de planning dat de eerste studenten eind november/begindecember 2006 de Studenten OV-chipkaart thuis zouden ontvangen”.Maar inmiddels zou per 2009 feitelijke invoering aan de ordezijn.

Twee kaarten voor iedere student

Daarbij komt een technische complicatie: de poortjes dievia de chipkaart tot het OV toegang zouden geven, komen geleidelijkbeschikbaar en beperken de mogelijkheid voor studenten gebruik temaken van het OV. Het ministerie weet ook een oplossing:de studenten zo’n twee jaar lang twee OV- kaarten te geven! “Doorstudenten naast de OV- studentenkaart ook de chipkaart teverstrekken, kunnen zij gemakkelijk en sneller toegang krijgen tothet openbaar vervoer”. Dit zou “gedurende een overgangsperiode” dusbetekenen dat 1,2 miljoen deels geldige kaarten de ronde doen,”totdat de chipkaart landelijk is ingevoerd”.

Drijfzand

Maar dit idee is drijfzand, zo blijkt bij nauwkeurige lezing vanhet inwerkdossier. Zo wordt niet gerept van een uitvoeringstoetsdoor de IB Groep die voor dit geheel noodzakelijk zou zijn.Invoering – al eind 2006! – zou onmogelijk zijn zonder zo’noperationele contra-expertise. Bovendien blijken de OV-bedrijven opde valreep teruggeschrikt te zijn van de eigen planning envoornemens: “De vertegenwoordigers van de bedrijven in het openbaarvervoer hebben daarom besloten dat de Studenten OV-chipkaart pas inde loop van 2007 geproduceerd zal worden. OCW staat achter dezebeslissing”.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK