Digitale vlam voor ándere Olympiade

Nieuws | de redactie
28 januari 2010 | In 2011 is Nederland voor het eerst in de historie gastland van de wereldwijde Wiskunde Olympiade. Dat vraagt om een bètavlam, een digitale! Die gaat na vandaag de hele wereld over, nadat hij aangestoken is door Marja van Bijsterveldt van OCW, samen met onder meer Robbert Dijkgraaf.

Daarmee begint de aanloop naar de Olympiade, een internationalewiskundewedstrijd waar meer dan 100 landen aan meedoen.Nederland is gastheer van de 52 editie van het evenement dat injuli 2011 plaatsvindt. Amsterdam en Eindhoven zijngaststeden. 

2011 zal Nederland voor het eerst gastland zijn, een uitgelezenkans om extra enthousiasme voor wetenschap enbèta-studies te wekken en het plezier daarin en hunmaatschappelijke relevantie te laten zien aan een breedpubliek.

De Olympiade is de oudste en grootste van de wetenschapswedstrijdendie internationaal worden georganiseerd. Aan dit jaarlijksterugkerende evenement nemen tegenwoordig zo’n 100 landendeel.

Deelnemers krijgen tijdens twee wedstrijddagen zes wiskundigeproblemen voorgelegd, die ze in vierenhalf uur moeten oplossen,pittige vraagstukken waar elke serieuze wiskundige aanmoet zwoegen.

Net als bij de sportieve Olympiade zal straks in ons landde sluitingsceremonie, met als hoogtepunt demedaille-uitreiking, het feestelijke slotstuk vormen. En netals in het oude Hellas, land immers van bèta’s en mathematici pursang en par excellence als Archimedes en Pythagoras, isde Olympiade ook een culturele ontmoetingsplaatsvan mensen van allerlei herkomst en talent.

ScienceGuide zal in het voortraject van dit wereldwijdefeest voor bèta’s, alfa’s én gamma’s daar dan ook de nodigeaandacht besteden. Onder meer op de speciale pagina’s Bèta Techniek.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK