Duitsers en vrouwen voorop

Nieuws | de redactie
18 januari 2010 | Duitse studenten kiezen massaal voor het HO in ons land. Tussen 2005 en 2008 nam hun aantal studenten in het hbo met bijna 50% tot ruim 11.000 en in het wo met 75% tot 7500.

Humboldt oder Holland?

In het studiejaar 2008/’09 stonden bij de Nederlandsehogescholen en universiteiten bijna 45 duizend buitenlandsestudenten ingeschreven. Dat is 28 procent meer dan in2005/’06. Het grootste deel van de studenten komt uit Duitsland(42 procent).

TopBuiStuHO

Op grote afstand op de oosterburen volgen bij beideonderwijssoorten de Chinezen en Belgen. Het aantal Nederlandsestudenten hoger onderwijs steeg in deze periode met bijna6 procent.

Vooral buitenlandse vrouwen komen hierstuderen

Bijna 60 procent van de buitenlandse hbo-studenten wasvrouw in 2008/’09. In het wo lag het aandeel vrouwen op54 procent. Van de Poolse, Russische, Japanse en Finse hbo’erswas zelfs drie kwart van het vrouwelijk geslacht.

Daarentegen was van de Pakistaanse hbo’ers slechts8 procent vrouw. In het wo was eveneens drie kwart van deRussische studenten vrouw, tegenover slechts 22 procent van deEthiopische studenten.

In 2008/’09 studeerde bijna een kwart van de Duitsers op deNederlandse universiteiten psychologie. Ook bedrijfskunde ispopulair (22 procent) onder hen. In het hbo is bij de Duitsestudenten sociaal-pedagogische hulpverlening het meest in trek,14 procent van de Duitse hbo’ers koos hiervoor. Chinesehbo-studenten volgden daarentegen vooral de studierichtinginternationale organisaties en betrekkingen (42 procent).

Warum? Wieso?

Waarom die Duitsers komen? De doelgerichtheid van het hboblijkt hen vaak erg aan te spreken. En in het wo speelt de cultuurvan kennisoverdracht een grote rol. Thomas Ziehmer (UTwente)bijvoorbeeld vond tijdens het recente VSNU-café de kracht vanhet Nederlandse HO, dat het niet was zoals thuis in Duitsland:hiërarchisch denkend, versnipperd door de federale structuren, nietopen van geest.

“Eindelijk een klein land waar je dingen kunt doen,” was zijngevoel bij ons bestel. Het feit dat hij als student bij clubs alsCheps, de ESU, en in de U-raad actief kon zijn was voor hem hetbewijs, dat studenten echt als partners gezien konden worden.

[bron: CBS]


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK